Bijbelwoord.nl
Bijbel

Hoe kan ik weten wat uit de Bijbel nu op mij van toepassing is?

De hele Bijbel is Gods Woord. De Heilige Geest maakt ons dat duidelijk wanneer we de Bijbel lezen. Maar de kern van de Bijbel komt in veel belangrijke gedeelten aan de orde, terwijl weer andere niet direct toe te passen zijn.

Leer God kennen

Ten eerste, is de kern van de Bijbel wat God over Zichzelf zegt. Als je Hem zoekt en Hem wilt leren kennen zul je ook te weten komen wat Zijn wil is.

Vergelijk dat eens met twee leerlingen die niet wisten wat hun huiswerk voor de volgende dag was. De ene jongen vroeg het aan al zijn vrienden, maar kreeg daarop geen duidelijk antwoord. Tenslotte had hij niet veel tijd meer en deed maar zo weinig mogelijk om zichzelf ervan te overtuigen dat hij er toch iets aan gedaan had. De andere jongen ging de hele middag en avond aan het werk om er zeker van te zijn dat hij in ieder geval zoveel had gedaan als hij maar kon.

We zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de tweede jongen. Neem jij genoegen met het weinige, terwijl God ons zoveel te bieden heeft. We zouden moeten proberen om Hem zoveel mogelijk te behagen.

Jezus Christus

Ten tweede, is de kern van de Bijbel wat er gezegd wordt over de Zoon van God, Jezus Christus. Zelfs in het Oude Testament wordt over Jezus gesproken (Lukas 24 vers 27). Paulus zegt dat “Jezus Christus en Die gekruisigd” de kern is van het evangelie (1 Korinthe 2 vers 2). Christus werd gekruisigd zodat, als we in Hem geloven, we niet zullen omkomen maar eeuwig zullen leven.

Heilige Geest

Ten derde, is de kern van de Bijbel wat er gezegd wordt over de derde Persoon van de Drieëenheid, de Heilige Geest. Hij leidt Gods kinderen in de waarheid (Romeinen 8 vers 14). De Heilige Geest maakt Zijn wil aan de gelovigen bekend (1 Thessalonicenzen 4 vers 9), en Hij geeft hen het verlangen en de kracht om Zijn wil te doen.

Laat je leiden

Samengevat: als je God echt wilt leren kennen-Vader, Zoon en Heilige Geest- ga dan de Bijbel onderzoeken met de bedoeling Hem te leren kennen en te gehoorzamen, en dan zal de Heilige Geest je in de waarheid leiden.

Lees ook: Hoe heeft God leiding over mijn leven?