Bijbelwoord.nl
zondig

Hoe kan ik weten wanneer ik zondig?

Als mensen maken we allemaal fouten, want niemand is perfect. Maar wanneer is iets zondig en hoe moeten we daar mee om gaan?

Goed en kwaad

God, de Schepper van alle dingen, heeft de mens voorschriften gegeven met het oog op zijn levensgeluk en met het doel zijn Schepper te behagen. Zonde is opstand tegen God en tegen Zijn voorschriften.
In Romeinen 2 vers 14 en 15 staat, dat zelfs mensen die God en Zijn Woord niet kennen, dankzij hun door God gegeven geweten van nature wel degelijk het verschil kennen tussen goed en kwaad. Helaas negeren veel mensen hun geweten en doen dingen waarmee ze zichzelf een plezier doen, met als gevolg dat ze steeds moeilijker goed en kwaad kunnen onderscheiden.

Als we christen worden kan het in het begin moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wanneer je ook maar een beetje twijfelt of iets zondig is, doe het dan niet, vooral als je daardoor iemand aanstoot zou geven. (Je leest dit in Romeinen 14). Je moet je zo mogelijk verre houden van zonde; je moet proberen zo dicht mogelijk bij God te leven, dan houd je zonde op een afstand!

Gods geboden

Het belangrijkste gereedschap dat God ons heeft gegeven, is Zijn Woord. Dat zegt ons wat wel of niet zonde is. Jezus heeft gezegd: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht” (Johannes 14 vers 15). En Zijn geboden kunnen we in de Bijbel lezen. Heel eenvoudig samengevat: Heb God lief en de naaste als jezelf. Als je dat doet, zul je gehoorzaam zijn aan God en niet gevangen zitten in zonde.

Overtuiging

Toch komen er veel situaties voor waarin het niet meteen duidelijk is wat God van ons vraagt. Maar we hebben de Heilige Geest, die ons onderwijst, die ons leidt in het begrijpen van de waarheid, die ons dingen die we al wisten te binnen brengt, enz.
Extra nadruk wil ik echter leggen op het woord overtuiging. In Johannes 16 vers 8 zegt de Heere Jezus over de Heilige Geest: “En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.”

Belijden en vergeving vragen

Als we zondigen zal de Heilige Geest ons er door innerlijke onrust van overtuigen dat we iets verkeerds hebben gedaan, zodat we er toe worden aangezet het verkeerde wat we deden te belijden en daarvoor vergeving te vragen. Als het anderen betreft, moeten we het ook aan hen belijden en hen om vergeving vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als we iets gestolen hebben, of als we iets hebben gebroken, wat we moeten vergoeden.

De Heilige Geest leidt ons voortdurend, zodat we gereinigd kunnen worden van zonde. Als we niet naar Hem willen luisteren, zal Hij zich geleidelijk terugtrekken en in stilzwijgen hullen. Met als gevolg dat we geestelijk niet meer groeien – we hebben Gods manier om tot ons te spreken genegeerd.

Schuldig voelen

Soms kun je je schuldig voelen over iets, waarvan je niet zeker weet dat het verkeerd was. In dat geval moet je bidden en God vragen of Hij je duidelijkheid wil geven; zo kun je afrekenen met schuldgevoelens.
Als er niets aan het licht komt, bezorgt de duivel je wellicht een vals schuldgevoel; dit kan je geestelijke groei belemmeren. In 1 Johannes 1 vers 9 lezen we de belofte dat als wij onze zonden belijden, Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad.
Als je je dus schuldig voelt over iets wat God je niet duidelijk heeft gemaakt, of als je iets uit het verleden je herinnert wat niet goed was en dat aan Hem belijdt, maar je dan toch nog niet gelukkig voelt, denk dan aan deze tekst.

Als we onze zonden belijden, schenkt God vergeving en reinigt Hij ons van onze zonden; ze zijn er niet meer.

Lees ook: Kan ik Gods wil voor mijn leven ontdekken?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Eunice Burden

Eunice Burden

Eunice komt uit Engeland en is 25 jaar in Thailand werkzaam geweest. Samen met een Thaise medewerker schreef ze een 4-jarig curriculum voor alle zondagsschool leeftijden en gaven ze ook zondagsschooltraining. Ze ging daarna 8 jaar terug naar Engeland. In Engeland deed ze verschillende cursussen, waaronder theologie. In 1999 keerde ze terug naar Thailand met OMF. Sindsdien is ze betrokken geweest bij het lesgeven van leiders, het ondersteunen, adviseren, spreken en onderwijzen in verschillende kerken. Geleidelijk aan is ze in de loop der jaren uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende facilitator teams van de OMF.

Volg ons

Hoe kan ik weten wanneer ik zondig?