Bijbelwoord.nl
How can you fight against sin?
Home » Christian basics » Zonde » Hoe kan ik vechten tegen zonde?

Hoe kan ik vechten tegen zonde?

Ik heb een zonde begaan, en ik weet dat ik daar mee moet ophouden. Maar ik wil het nog steeds opnieuw doen. Hoe kan ik dit probleem oplossen?

We moeten begrijpen dat zonde geen privézaak is die alleen mij raakt. Nee, zonde is weerzinwekkend in Gods ogen, omdat God een heilige God is, en het zal ook gevolgen hebben voor ons en onze relaties.

Ongehoorzaam en opstandig

Zonde is in de eerste plaats ongehoorzaamheid en rebellie tegen God. Het is heel opvallend dat David, nadat hij overspel heeft gepleegd met Bathseba en haar man Uriah heeft vermoord (2 Samuël 11), in Psalm 51: 6 zegt: “Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd”. Hoe kan David zeggen dat hij alleen maar tegen God heeft gezondigd? Hij heeft toch gezondigd tegen Bathseba (door overspel met haar te plegen en haar man te vermoorden)?
Het antwoord is dat, hoewel zonde horizontaal is (tegenover andere mensen), het altijd eerst en vooral verticaal is, zonde tegen God.

Waarom is zonde tegen God zo ernstig?

Waarom is zonde tegen God dan zo ernstig? Het antwoord is dat God heilig is – Hij is zuiver, rechtvaardig en kan aanwezigheid van zonde niet verdragen. Als een zondig persoon in Gods aanwezigheid komt, wordt die persoon door God verteerd in Zijn heiligheid. Dit gebeurde in 2 Samuël 6:6-7: “Maar toen zij bij de dorsvloer van Nachon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Uzza, en God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf daar bij de ark van God.”

Ons probleem met zonde is vaak dat we die helemaal niet als ernstig beschouwen. Maar het is ernstig, heel ernstig, zoals we hier kunnen zien. Zonde is zo ernstig dat het betekent dat we God niet kunnen kennen of bij Hem kunnen zijn; we zouden vernietigd worden in de aanwezigheid van onze heilige God vanwege onze zonde. Mag ik je voorstellen te mediteren over dit gedeelte uit 2 Samuël 6, en ook over Jesaja 6: 1-7 (let vooral op het antwoord van Jesaja op het feit dat hij God in vers 5 heeft gezien)?

De reden dat Jezus moest sterven

Dit is waarom Jezus moest sterven: Waar zonde is, moet iemand sterven om voor die zonde te betalen (vgl. Genesis 2:17, Romeinen 6:23; Leviticus 17:11); hetzij de persoon die heeft gezondigd, hetzij een plaatsvervanger (Leviticus 4; Jesaja 53). Jezus stierf aan het kruis als onze Plaatsvervanger (1 Petrus 2:24; 3:18). Voor de christen betekent Jezus’ dood dat wij niet meer hoeven te sterven voor onze eigen zonden.

Toen Jezus stierf aan het kruis, droeg Hij Gods toorn en oordeel over al je zonden. Denk aan de angst van Jezus toen Hij stierf aan het kruis, terwijl Hij getroffen werd door de toorn van God over jouw en mijn zonden (Mattheüs 26:36-42; 27:45-46). Jezus betaalde voor elke zonde die wij begaan. Zouden we dan willen bijdragen aan het lijden van Jezus door vandaag in ons leven opzettelijk te zondigen? In geen geval.

Tot slot, reflecteer en mediteer over de gedeeltes die ik heb genoemd. Bid dat God je zal helpen om te zien hoe ernstig zonde is, en dat je die gaat haten, zoals God zelf die haat. Verlang ernaar te groeien in heiligheid, want “zonder heiliging zal niemand de Heere zien” (Hebreeën 12:14).

Hoe spreekt dit Bijbelonderwijs tot u? Deel hieronder uw mening!

Lees ook: Wat zegt de Bijbel over zonde en oordeel?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

James Steer

James groeide op in een Christelijk gezin en besloot in zijn tienerjaren om Jezus te volgen. Na een studie scheikunde aan de universiteit en het werken in de farmaceutische industrie, begon hij de opleiding voor een christelijke bediening. Na het voltooien van een M.Th. op het Oak Hill Theological College brachten hij en zijn vrouw vijf jaar door als zendelingen in Thailand. Hij woont nu in Cambridge, Engeland en is de predikant voor internationale studenten in de St. Andrew the Great kerk.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam