Hoe kan ik ophouden met zeuren?

How can I solve the problem of bickering too much?

Zeuren betekent steeds maar blijven praten over kleinigheden – dus als iemand wil weten hoe dat voorkomen kan worden, dan neem ik aan dat de vragensteller beseft dat je er weinig mee opschiet en wilt dat het stopt.

Nooit echt tevreden

Vermoedelijk is dit een veelvoorkomend of voortdurend probleem waar je dagelijks mee te maken hebt: geklaag over dit, gezeur over dat, je afkeer laten blijken over iets anders, kritiek hebben op dit of dat, met als resultaat dat je eigenlijk nergens meer tevreden over bent.

Helaas is dit iets waar een kind van God zich niet schuldig aan zou moeten maken, want het is een symptoom van iets dat veel dieper zit. Want, of we het nu leuk vinden of niet, als we onszelf betrappen op een dergelijke houding, komt dat omdat we alles naar onze hand willen zetten en eigenlijk vinden dat niets voldoet aan onze eisen zodat we overal commentaar op hebben.

Naar Gods beeld

Toen God de wereld schiep, en meer in het bijzonder de mens, maakte Hij ons naar Zijn beeld. Maar Hij is de Enige die het recht heeft regels op te stellen en wetten uit te vaardigen die ons op het rechte pad houden. Als wij dus tot de ontdekking komen dat we aan het zeuren zijn, of aan het klagen, ruziemaken en kritiek hebben op kleinigheden, dan doen we dat omdat wij aan het proberen zijn de touwtjes in handen te houden en alles en iedereen naar onze pijpen willen laten dansen.

Stappen om ervan af te komen

Hier zijn een paar dingen die je kunt doen om van het probleem af te komen:

  1. Erken dat jij God niet bent en belijd aan Hem dat je weet dat Hij niet blij is met jouw pogingen de zaken om je heen te controleren. Vraag Hem je te vergeven voor alle keren dat je je daaraan hebt schuldig gemaakt.

Dit lost het probleem met zeuren uit het verleden op. Maar nu moet je God ook nog toestaan om je denken te vernieuwen en zo te vormen dat je ermee ophoudt.

  1. Denk na over situaties waarbij je de neiging hebt te gaan zeuren. Schrijf ze op -1,2,3,……
    1. Denk na over elke situatie en vraag jezelf waarom het zo belangrijk voor je is. Wat wil je veranderen? Soms gebeurt het dat we uitvallen tegen onze partner , kinderen, broers of zussen en anderen in onze omgeving – ze ruimen de boel niet op achter zich, ze hebben gewoonten die ons ergeren, enz. enz. …
    2. Besef dat jij iemand niet kunt veranderen, dat kunnen ze alleen zelf. Als zij de oorzaak zijn van jouw gezeur, ga dan eens na wat jou nu eigenlijk ergert en hoe dingen zouden kunnen verbeteren. Als jouw kinderen overal hun speelgoed in huis laten rondslingeren en nooit opruimen: als ze oud genoeg zijn om daarover met hen te praten, neem dan tijd om rustig te praten over jouw frustraties en te vertellen dat dit voor veel onrust zorgt in huis. Als ze daar nog te jong voor zijn, moet je beginnen ze op te voeden wat het opruimen betreft. Misschien kun je een beloningssysteem opzetten, waarbij ze punten kunnen verdienen en verliezen.
    3. Bid samen voor de verschillende situaties. Geef aan de mensen om je heen toestemming om je aan te spreken als je weer eens in gezeur vervalt.
    4. Geef ruimte aan de Heilige Geest om je dagelijks te leiden en te helpen om je gedachten en woorden te toetsen, voordat je ze werkelijk uitspreekt. Onderwerp je aan Hem en sta Hem toe om veranderingen te bewerken in jou en in de mensen om je heen.

Deel artikel