Hoe kan ik omgaan met beschuldigingen?

How should I handle false accusations?

Leer ervan. Los het, indien mogelijk, op. Verdedig jezelf op een respectvolle manier. Vals beschuldigd worden kan zelfs een reden zijn tot blijdschap! Daarover straks meer.

Onderzoek jezelf

Als je beschuldigd wordt is het eerste wat je jezelf moet afvragen: Is hier iets van waar? Misschien klopt de beschuldiging niet helemaal. Of is die te sterk geformuleerd. Dat maakt het haast gemakkelijk om wat iemand je verwijt naast je neer te leggen. Toch is het goed om jezelf te verootmoedigen en je af te vragen: Is hier iets van waar? Is er iets dat ik zou moeten veranderen, of waarvan ik me moet bekeren? Dat is erg lastig als je beschuldigd wordt, maar daardoor niet minder belangrijk. De Bijbel zegt: “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” (Jeremia 17:9 – HSV). Hierdoor is de kans groot dat we de zonde in ons eigen leven onderschatten. Wanneer je beschuldigd wordt, is dat een mooie gelegenheid om eens kritisch naar je eigen leven te kijken.

Ga naar de aanklager

Als je eerlijk kunt zeggen dat de beschuldiging vals is, is de aanklager erop aanspreken het eerstvolgende wat je zou moeten doen. Als de aanklager een christen is, gebiedt Jezus je dat zelfs. In andere gevallen is het ook een goed idee: “Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.” (Mattheüs 18:15 – HSV). Als hiermee de zaak niet is opgelost, hoor je naar de kerkleiders te gaan als je aanklager in dezelfde kerk zit (zie Mattheüs 18:16 en 17).

Advies van de apostel Petrus

Als je weet dat je vals beschuldigd wordt, en een persoonlijk gesprek niets heeft opgeleverd, is het gemakkelijk om bitter te worden en de ander aan te vallen. Je reputatie wordt door het slijk gehaald! De apostel Petrus geeft echter een goed advies voor deze situatie. Wanneer je jezelf verdedig, doe dat dan met zachtmoedigheid en respect: “En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.” (1 Petrus 3:16 – HSV). Als je in staat bent om kalm te blijven, zullen de valse beschuldigingen waarschijnlijk ontkracht worden. Zo zullen je beschuldigers zelf in verlegenheid worden gebracht.

Zegen uw beschuldigers

De Here Jezus wil zelfs nog een stap verder gaan. Naast kalm blijven en niet in de aanval gaan, moet je ook je aanklagers zegenen: “Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.” (Romeinen 12:14 – HSV). We zijn hiertoe in staat, omdat we weten dat God degene is, die elke slechte daad zal oordelen. Het oordeel mogen wij aan God toevertrouwen, dat is niet aan onszelf. (zie Romeinen 12:19).

Een bijzonder geval van grote blijdschap

Er is één speciaal geval van vals beschuldigd worden, waarin je je mag verheugen. Dat is als je vals beschuldigd wordt omdat je Jezus volgt. Jezus zei immers: “Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen” (Mattheüs 5:11-12 – HSV).

Als je op deze manier met valse beschuldigingen omgaat, grijp je kansen aan die God je geeft om als christen te groeien.

Deel artikel