Hoe kan ik mijn echtgenoot winnen voor Christus?

How to win your husband?

Mijn man bekeerde zich tot de islam. Hoe moet ik hem behandelen?

Er is één passage in de Bijbel die direct over deze situatie spreekt. Je kunt die vinden in 1 Petrus 3:1-6:

“Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.”

Accepteer je man als hoofd van het gezin

De Bijbel roept vrouwen allereerst op hun echtgenoot als het hoofd van het gezin te aanvaarden. Of de echtgenoot een christen is of niet, is niet relevant. Dit is de manier waarop God het gezin heeft bedoeld. In dit gedeelte gaat Petrus met name in op vrouwen die een ongelovige man hebben. Hij vertelt hen: laat je man drie dingen in je leven zien: respect, zuiverheid en een mooie geest.

Respecteer hem

Ook al is hij geen gelovige, zullen er toch dingen in hem zijn die je kunt respecteren. Je bent geroepen om hem als man te respecteren. Dit is belangrijk, want het is heel moeilijk voor een man om liefde te tonen aan zijn vrouw als hij zich niet gerespecteerd voelt. Mannen hebben respect nodig, zoals vrouwen liefde nodig hebben. Het tweede dat je je man schuldig bent, is zuiverheid. Ook al is hij een ongelovige, je behoort niet op zoek te gaan naar een andere man. God heeft je samengevoegd. Als hij bereid is om bij je te blijven, moet je bij hem blijven (zie 1 Korinthe 7:13). Bid dagelijks voor hem dat God zijn Zoon aan hem zal openbaren, zodat hij ook een christen zal worden.

Laat een mooie geest zien

Ten slotte roept Petrus je op om een ​​mooie geest te tonen. Hoe krijg je een mooie geest? Door met Jezus te leven, door gebed en het lezen van Gods Woord en door afhankelijk te zijn van God en niet op jezelf te vertrouwen. Dat geeft je ‘onvergankelijke schoonheid’, en je man zal zich daar onwillekeurig toe aangetrokken voelen. Petrus zegt dat je hem op die manier ‘zonder woorden’ kunt winnen.

Niet zeuren

Dat is erg wijs van Petrus – natuurlijk werd hij door de Heilige Geest geleid om dit te schrijven. Want er is niets dat mannen zo erg haten als dat hun vrouwen hen vertellen wat ze moeten doen. Eigenlijk is er één ding dat ze nog meer haten: wanneer hun vrouwen het blijven zeggen, nadat ze de eerste keer niet hebben geluisterd. Dit wordt ‘zeuren’ genoemd en het zorgt ervoor dat mannen hun oren en hun hart sluiten voor hun vrouw. Doe dat niet, waarschuwt Petrus je. Laat je man zien hoe mooi je geest is. Ten lange leste zal hij je vragen: waarom ben je zo geweldig? Dan kun je zeggen: dat komt door Jezus.

Wees niet bang

Tenslotte suggereert Petrus dat er grenzen kunnen zijn aan het respect dat een vrouw moet tonen aan haar man. Hij beëindigt het gedeelte met “wees niet bevreesd voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen”. Een echtgenoot die moslim is, kan zeker beangstigend zijn. Toch zegt Petrus ‘wees niet bang’. Laat hem niet bepalen wat je gelooft. Laat hem niet bepalen hoe je God dient. Je loyaliteit aan de Heere Jezus overtreft de loyaliteit aan je echtgenoot. Het is dus mogelijk dat er een situatie ontstaat waarin je zult moeten zeggen: “Ik respecteer je als mijn man, maar ik ga niet zondigen tegen God.”
Respecteer je man. Bid voor hem. Win hem door je mooie geest. En sta sterk in je geloof.

Deel artikel