Hoe kan ik me aan God overgeven?

How should I surrender to God?

Voordat we het gaan hebben over hoe we ons aan God kunnen overgeven, zouden we eerst moeten vragen: is het überhaupt een goed idee om jezelf aan God over te geven? ‘Je overgeven’ betekent ‘verliezen’, of niet soms? Is dat ooit wel een goed idee? Goed punt. Lees maar verder, dan krijg je uitleg waarom zo veel christenen die uitdrukking gebruiken, hoewel die niet in de Bijbel terug te vinden is.

Overgave betekent: stoppen met vechten

De uitdrukking ‘overgave’ kunnen we op verschillende manieren gebruiken. Een leger geeft zich over aan een leger dat heeft gewonnen. Het erkent de superieure gevechtskracht van het andere leger, en geeft toestemming aan dat leger om te bepalen wat er met de verliezende partij gaat gebeuren. Dus iemand die zich aan God overgeeft, zegt als het ware: ‘Heer, ik stop met tegen U te vechten. U wint. Mijn leven is van U. U bepaalt wat er verder gebeurt’.

Overgave betekent: je verzet staken

Een tweede manier om het woord ‘overgave’ te gebruiken is om te zeggen: ‘Ik geef me aan de liefde over’. Dat betekent dat je ophoudt je tegen het gevoel te verzetten, en dat je het jezelf toestaat er helemaal door overweldigd te worden. Dat is een stap in de goede richting, want liefde is een goed iets.

Wat betekent overgave aan God?

Beide betekenissen van het woord ‘overgave’ zijn relevant als we spreken over jezelf aan God overgeven. Het is de erkenning dat je je tot dan toe tegen God hebt verzet, dat je daarmee ophoudt en dat je Hem toestaat om aan jou te vertellen hoe je moet leven. En dat is een stap in de goede richting, want als God de touwtjes in handen neemt, wordt je overladen met alle goede dingen die Hij je wilt geven.

Wat moet ik aan God overgeven?

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog weigerden de geallieerde troepen om met Duitsland te onderhandelen. Ze hadden maar één eis: onvoorwaardelijke overgave. Dat is precies wat jij zou moeten doen: geef je leven onvoorwaardelijk aan God over: je verstand, je lichaam en je wil.

Geef je verstand over

Je verstand overgeven betekent niet dat je moet stoppen met denken. Het betekent dat je je denken in overeenstemming brengt met de wil van God. Een belangrijk aspect van het uitleveren van je denken is dat je je gedachten niet langer vult met verleidingen tot zonde. Veel te veel tv-programma’s brengen je in verleiding om te streven naar bezittingen, seksuele onreinheid of macht. Voor muziek geldt grotendeels hetzelfde. Ook het omgaan met verkeerde vrienden heeft dat effect. Je verstand overgeven is afscheid nemen van dat alles om je gedachten te kunnen vullen met “al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is” (Filippenzen 4:8). Dat is voldoende om onze hersenen bezig te houden.

Geef je lichaam over

Als je in Jezus gelooft, is jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest (1 Korintiërs 6:19). Ga dus respectvol met je lichaam om en berokken het geen schade door te roken, overmatig alcoholgebruik of het meedoen aan gevaarlijke stunts. Een ander belangrijk aspect van het overgeven van je lichaam is het genieten van seksualiteit binnen de door God gestelde grenzen: een levenslang huwelijk tussen man en vrouw.

Geef je wil over

Jezus bad “maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden” (Lucas 22:42). Dat zouden wij ook moeten doen. Veel mensen, of ze het zich nu bewust zijn of niet, willen God best af en toe gehoorzamen, als ze verder maar hun eigen zin kunnen doen. Dat roept natuurlijk de vraag op: hoe vaak is jouw wil beter dan die van God? Het antwoord is: nooit! Als je tegen Gods wil ingaat, doe je schade aan de mensen om je heen. Het kan zijn dat je jezelf er beter door voelt, maar dat is een grote vergissing. Ook wat je eigen geluk op lange termijn betreft, hier op aarde en in de eeuwigheid, is Gods wil altijd de beste. Vertrouw op Hem.

Overgave is verplicht voor een christen

De eerste winst van overgave aan God is redding. Daarin hebben christenen geen keuzevrijheid – het definieert een christen. Het is onmogelijk om een kind van God te zijn en naar de hemel te gaan als je blijft zeggen: Ik bepaal zelf wel wat ik met mijn leven doe. Als je Jezus aanvaardt als jouw Redder, dan accepteer je Hem tegelijkertijd als Heer over jouw leven. Iedere christen heeft zijn of haar leven aan Jezus gegeven.

Overgave doet ons dicht bij God leven

Toch moeten we erkennen dat we onszelf niet volledig overgeven. Er kunnen terreinen in jouw leven zijn waarover jij nog altijd zeggenschap wilt houden. Als je die terreinen ook aan God geeft, dan zal je nog meer winst boeken. Het tweede voordeel dat volgt op totale overgave, is dat we dicht bij God gaan leven: “Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren” (Johannes 14:21).

Overgave laat ons God dienen

Het derde voordeel van overgave aan God is kracht om te dienen. We kunnen God niet dienen in eigen kracht. Maar als we de Heilige Geest toestaan om ons te vullen, dan worden we bruikbaar voor God. Zie bijv. Handelingen 4:31: “En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid”.

Om je over te kunnen geven, moet je God vertrouwen

Overgave aan God begint met een wilsbesluit. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je moet er echt op vertrouwen dat God in alles het beste met je voorheeft. Slechts dan kun je tot het besluit komen om God baas van jouw leven te maken, Degene Die jou opdrachten kan geven.

Om je over te kunnen geven, moet je God dat vertellen

Overgave aan God gaat verder met het uitspreken van woorden als: ‘Heer, ik geef mezelf aan U met heel mijn verstand, mijn lichaam en mijn wil. Leid mij in Uw waarheid.’ Hij is God, de Almachtige, en Hij zal je overeind houden, ook in jouw besluit om jezelf over te geven.

Om je over te kunnen geven, moet je dicht bij God blijven

Overgave aan God wordt ook ondersteund door goede gewoonten. Het lezen van Gods Woord houdt je gedachten gefocust op de wil van God. God aanbidden helpt je om dicht bij Hem te blijven aan Wie je jezelf hebt gegeven. Van het kwaad wegvluchten helpt je om aan Gods kant te blijven en niet in de val van de duivel te trappen.

Conclusie

God heeft het beste plan. Hij gaf Jezus Christus om de Redder te zijn van een ieder die in Hem gelooft. Om alles te kunnen ontvangen dat bij deze verlossing hoort, moet je jezelf volledig aan God geven. Besluit om niet je eigen wil te doen, maar die van God. Dan zal je in Gods nabijheid zijn en Zijn kracht ervaren. Lees de Bijbel en aanbid God als je gezegend wilt blijven worden in jouw leven van overgave aan God.

Deel artikel