Hoe kan ik de nabijheid van Jezus ervaren?

nabijheid

Geloven in Jezus gaat om een relatie met Hem. Een relatie met God. Maar hoe weet ik of God er is? Op welke manier merk ik Zijn aanwezigheid en nabijheid in mijn leven? Dit is een vraag die veel mensen (her-)kennen en waar veel gelovigen echt mee kunnen worstelen.

Nabijheid van Jezus

Als iemand zich hierin herkent probeer dan allereerst je zelf enkele vragen te stellen. Wat bedoel je eigenlijk met het feit dat je Jezus’ nabijheid niet ervaart? Wat verwacht je van je relatie met Hem? Hoop je op een hoorbare stem uit de hemel, of op een duidelijk teken van Zijn tegenwoordigheid? Als dat zo is zal je waarschijnlijk teleurgesteld worden.

Luisteren naar Jezus

Eén van de manieren waarop Jezus met je wil communiceren is door Zijn Woord. Als je het gevoel hebt dat Hij veraf is, neem dan de tijd om je te focussen op de Bijbel. Stel je afspraken of taken uit en neem daarvoor dan de tijd. Niet een enkele keer, maar regelmatig. Als je van muziek houdt, kies dan voor liederen die over Jezus gaan. De Heilige Geest zal je de weg wijzen in heel de waarheid (Johannes 16:13) – Hij zal je helpen de Bijbel te begrijpen en Jezus erin te herkennen.

Tijd voor Jezus

Neem eens als voorbeeld Maria. Jezus werd uitgenodigd door Maria’s zuster, Martha (Lukas 10:38-42). Maria zit dan aan Jezus’ voeten en luistert naar Hem. Martha wil dat Jezus tegen haar zegt dat ze haar moet helpen bij het klaarmaken van de maaltijd. Maar Jezus’ antwoord had Martha totaal niet verwacht. Hij zei dat Maria voor het beste deel had gekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.
Tijd besteden aan Jezus wordt door Hem meer gewaardeerd dan voor Hem bezig te zijn!

Omgaan met Jezus

Lees de verhalen in de evangeliën hoe Jezus met de mensen omging. Lees hoe Levi geroepen werd in Lukas 5:27. Levi was een tollenaar, iemand die waarschijnlijk veel geld verdiende. Toen Jezus voorbij kwam en tegen hem zei Hem te volgen, stond Levi op, liet alles achter en volgde Hem. En hij richtte meteen een grote maaltijd voor Hem aan in zijn huis en nodigde alle vrienden uit.
Op deze manier liet hij Jezus toe in zijn leven!

Opendoen voor Jezus

Volg jij Jezus met je hele hart? Of zijn er nog zonden in je leven waaraan je vastzit en waardoor je Jezus’ nabijheid niet ervaart?
Aanvaard je Jezus met je hele hart zonder enige reserve of mag Hij maar een gedeelte van je hart in bezit nemen?
Er is een mooie tekst in Openbaring: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en Hij met mij” (Openbaring 3:20).
Als je de deur wijd open doet komt Jezus binnen. Let wel: Jezus forceert je niet dat te doen. Hij klopt,, Hij roept – maar Hij wacht op jouw antwoord.

Leven met Jezus

Denk eens even na over je leven sinds het moment dat je besloot Jezus te volgen. Is er sindsdien wat veranderd?
Hoe heb je met Jezus gewandeld? Heb je geprobeerd Hem te gehoorzamen, in Zijn voetstappen te wandelen? Heb je je verre gehouden van het leven in zonde en heb je geestelijke vruchten voortgebracht die beschreven staan in Galaten 5:19-26?
Als dat het geval is dan kun je concluderen dat Jezus werkelijk in je leven aanwezig is.

Deel artikel