Hoe kan ik een persoonlijke relatie met God krijgen?

How to have a personal relationship with God?

Toen God alles maakte, zei Hij: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!” (Genesis 1:26). Dit is wat God had bedacht toen hij Adam en Eva had geschapen. Ze waren alleen in staat om deze taak te volbrengen wanneer ze een hechte relatie met God hadden. In Genesis 2 en 3 lezen we dat God door de Tuin wandelde en praatte met Adam en Eva.

Deze relatie raakte verstoord toen Adam en Eva niet meer luisterden naar God. Vanaf dat moment was God niet langer de ‘liefde van hun leven’. Hun harten werden gericht op zichzelf, op zonden, duisternis en de duivel. Maar godzijdank, dit was niet het einde van de geschiedenis. God beloofde hen (en ons) onmiddellijk dat de relatie in ere hersteld zou worden. En Hij hield Zijn belofte! Hij stuurde Zijn Zoon Jezus, om de verbroken relatie te herstellen; om ons in staat te brengen ons oorspronkelijke doel te uitvoeren.

In ere hersteld door Jezus

Jezus Zelf heeft uitgelegd wie Hij is, waarom Hij gekomen is en hoe wij een relatie kunnen krijgen met God de Vader: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”
(Johannes 14:6, Johannes 14:11-17).

Deze belofte is voor iedereen die Jezus aangenomen heeft als zijn Zaligmaker, Verlosser en Heere, en wie de Heilige Geest heeft ontvangen. Als dat zo is, mag je geloven dat je relatie met de Vader in ere is hersteld. De Heilige Geest wil je leven verbeteren zoals beschreven is in Psalm 1:1-3: “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.”

God houdt van jou

Toen God je schiep, maakte Hij je naar Zijn beeld, met hetzelfde doel als waarmee hij Adam en Eva schiep. Door Christus, en met de Heilige Geest als je helper, kun je weer terugkomen bij je oude doel! God wil heel graag een relatie met ons. Hij wil deel zijn van onze levens, elke minuut, elk uur, elke dag en elke nacht. Hij wil dat wij alles met Hem delen: al onze gedachten, onze gevoelens, onze vreugde en pijn, onze zorgen, de dingen die we nodig hebben en al onze plannen. Vergelijk het met het hebben van een relatie met iemand. Als je verliefd bent op iemand, wil je graag zoveel mogelijk bij deze persoon zijn, je wilt tijd samen doorbrengen. God wil hetzelfde van jou! Hij wil alles horen wat er in je hart leeft en Hij wil ook dat je dat met Hem deelt. De Bijbel is Zijn Woord en Hij vertelt daarin wat Zijn liefde voor jou betekent, welke plannen Hij met je heeft en hoe je jouw hart en leven met hem kunt delen.

“Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren”. (Johannes 14:20-21).

Verlang jij ernaar om een diepe relatie met god te hebben? Vraag jezelf af: hoeveel tijd besteed ik per dag aan God? Zijn er dingen in mijn leven die mijn relatie met God in de weg staan? Is God mijn eerste prioriteit? Laat het ons weten in de reacties.

Deel artikel