Hoe kan ik een leven van dankbaarheid leiden?

dankbaarheid

Dankbaarheid is geen vanzelfsprekende eigenschap van veel mensen. Wij richten ons vaak op meer en meer, in plaats van tevreden en dankbaar te zijn voor de situatie waarin wij leven.

Kind van God

Voor een christen is de eerste reden tot dankbaarheid het feit dat hij/zij een kind van God is (Johannes 1:12). God strekte Zijn hand naar je uit en jij greep die.
Over de schuld vanwege je zonde maak je je geen zorgen meer, omdat Jezus die voor je heeft betaald. Je hoeft niet bang meer te zijn voor de dood omdat je eeuwig leven ontvangt (Johannes 3:16). Je bent nooit alleen omdat Jezus, je Verlosser, je Vriend is en de Heilige Geest in je woont en je leidt (Johannes 14:16-18). Deze houding van dankbaarheid kan je door alle verzoekingen en tegenspoed heen helpen.

Ontdek Gods goedheid

Israël vergat vaak wat God voor hen gedaan had: “Zij vergaten Zijn daden, die Hij hun had laten zien”(Psalm 78:11). Ook wij zijn geneigd Gods goedheid te vergeten. Daarom moeten we de Bijbel blijven lezen, want daarin zullen we Gods overvloedige goedheid voor ons leven en ons behoud in Christus ontdekken. En samenkomen met andere christenen om elkaar te bemoedigen is ook belangrijk (Hebreeën 10:24-25).

Tips

Hier volgen nu enkele praktische stappen om een leven van dankbaarheid te leiden:

  1. Noteer de momenten waarvoor je dankbaar kunt zijn.
    Bedenk waarvoor je elke dag dankbaar kunt zijn. Het doet er niet toe hoe moeilijk je het momenteel ook hebt, er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. En dat zal je helpen om ook met de moeilijke dingen om te gaan. Noteer aan het eind van de dag 3 tot 5 punten waarvoor je dankbaar kunt zijn. Als je een bijzonder moeilijke tijd doormaakt, kan het heilzaam zijn dat je opnieuw leest wat je eerder al hebt opgeschreven.
  2. Vernieuw je gedachten.
    De apostel Paulus vond het geheim om alle omstandigheden te boven te komen. Jezus gaf hem daartoe de kracht (Filippenzen 4:12-13). Als we de gezindheid van Christus hebben, zullen we gaan begrijpen dat niet de situatie het probleem is, maar hoe wij ermee zullen omgaan. Als we de situatie in Gods handen leggen, kunnen we er zeker van zijn dat Hij ervoor zal zorgen. Bezorgdheid en negatieve gedachten zullen er niet toe bijdragen dat het probleem verdwijnt.
  3. Bestudeer de Bijbel
    Elke dag als je de Bijbel leest, vraag jezelf dan af: waarvoor kan ik God nu danken? En daarvoor zullen veel redenen zijn: voor wie Hij is, wat Hij voor ons in Christus heeft gedaan, voor zegeningen van vrienden/familie/gemeente. Blijf daar de hele dag over nadenken, verheug je daarin en dank God daarvoor.

Deel artikel