Bijbelwoord.nl
dankbaarheid

Hoe kan ik een leven van dankbaarheid leiden?

Dankbaarheid is geen vanzelfsprekende eigenschap van veel mensen. Wij richten ons vaak op meer en meer, in plaats van tevreden en dankbaar te zijn voor de situatie waarin wij leven.

Kind van God

Voor een christen is de eerste reden tot dankbaarheid het feit dat hij/zij een kind van God is (Johannes 1 vers 12). God strekte Zijn hand naar je uit en jij greep die.
Over de schuld vanwege je zonde maak je je geen zorgen meer, omdat Jezus die voor je heeft betaald. Je hoeft niet bang meer voor de dood te zijn omdat je eeuwig leven ontvangt (Johannes 3 vers 16). Je bent nooit alleen omdat Jezus, je Verlosser je Vriend is en de Heilige Geest in je woont en je leidt (Johannes 14 vers 16-18). Deze houding van dankbaarheid zal je ervaren in alle verzoekingen en tegenspoed.

Ontdek Gods goedheid

Maar evenals Israël: “zij vergaten Zijn daden, die Hij hun had laten zien”(Psalm 78 vers 11), zijn ook wij geneigd God om Zijn goedheid te vergeten. Daarom moeten we de Bijbel blijven lezen want daarin zullen we Gods overvloedige goedheid voor ons leven en ons behoud in Christus ontdekken. En samenkomen met andere christenen om elkaar te bemoedigen wat ook belangrijk is (Hebreeën 10 vers 24-25).

Tips

Hier volgen nu enkele praktische stappen om een leven van dankbaarheid te leiden:

 1. Noteer de momenten waarvoor je dankbaar kunt zijn.
  Bedenk waarvoor je elke dag dankbaar kunt zijn. Het doet er niet toe hoe moeilijk je het momenteel ook hebt, er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. En dat zal je helpen op elk terrein van je leven.
  Noteer 3 tot 5 momenten aan het eind van de dag waarvoor je dankbaar kunt zijn. Als je vooral een moeilijke tijd doormaakt, kan het heilzaam zijn dat je opnieuw leest wat je eerder al hebt opgeschreven.
 2. Vernieuw je gedachten.
  De apostel Paulus vond het geheim om alle omstandigheden te boven te komen. Jezus gaf hem daartoe de kracht (Filippenzen 4 vers 12-13). Als we de gezindheid van Christus hebben, zullen we gaan begrijpen dat niet de situatie het probleem is, maar hoe wij ermee zullen omgaan.
  Als we de situatie in Gods handen leggen, kunnen we er zeker van zijn dat Hij ervoor zal zorgen. Bezorgdheid en negatieve gedachten zullen er niet toe bijdragen dat het probleem verdwijnt.
 3. Bestudeer de Bijbel
  Elke dag als je de Bijbel leest vraag je jezelf dan af waarvoor kan ik God nu danken? En daarvoor zullen veel redenen zijn: voor wie Hij is, wat Hij voor ons in Christus heeft gedaan, voor zegeningen en vrienden/familie/gemeente. Blijf de hele dag daarover nadenken, en verheug je en dank God daarvoor.

Lees ook: Hoe ga ik meer op Jezus lijken?

Join 6000+ readers

And get all latest articles in your inbox
SUBSCRIBE