Hoe kan ik een goede vader zijn volgens de Bijbel?

De laatste jaren hebben verschillende studies aangetoond dat een goede vaderfiguur in het leven van een kind van onschatbare waarde is. Een vader naar wie je kunt opkijken kan je zelfbeeld en wereldbeeld vormen. Daarom is het belangrijk dat we begrijpen wat de Bijbel zegt over een goede vader zijn.

God als beste voorbeeld

In de Bijbel zegt God regelmatig dat Hij als een vader is. Aangezien God volledig goed is, weten we dat wat Hij doet altijd goed is. Dit maakt Hem het ultieme voorbeeld van een goede vader. We moeten daarom onze manier van vader zijn laten vormen door Gods voorbeeld. Luister maar naar wat Jezus hierover zegt: “Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.” (Mattheüs 7:9-11)

Straf geven op de juiste manier

Een manier waarop God laat zien hoe we een goede vader kunnen zijn, is doordat Hij soms zijn kinderen straft. Tegenwoordig kan dit ons misschien wel ongemakkelijk maken. Er zijn steeds meer mensen die zeggen dat je je kind niet moet straffen. Toch zegt de Bijbel dat dit soms wel moet en dat dit goed is om te doen. “Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?” (Hebreeën 12:7) Het is daarbij belangrijk dat we niet vergeten dat God nooit uit plotselinge opwellingen van woede straft. Hij handelt altijd op een wijze en doordachte manier. Christelijke vaders moeten hetzelfde doen. Als je je kind straft, blijf dan kalm. Straffen is bedoeld om je kinderen te corrigeren en te voorkomen dat ze gevaar over zichzelf brengen, niet om je woede af te reageren.

Ontmoedig niet, wees bereid te vergeven

Dit brengt ons naar het volgende punt: wees genadig voor je kinderen. Paulus schrijft: “Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zijn niet moedeloos worden.” (Kolossenzen 3:21). Vaders moeten hun kinderen niet ontmoedigen, maar ze motiveren om hun leven voor God te leven. Dat betekent dat je niet alles afstraft en niet altijd heel streng bent. Toon je liefde aan ze en zorg voor ze, net als God altijd voor ons zorgt. Wees bereid om dingen op te offeren om tijd te spenderen met je kinderen. Ze verdienen je aandacht. Dit kan soms lastig zijn, maar als je tijd met ze spendeert, zal je zien dat ze een zegen zijn van God!

Heb je vrouw lief

Naast dat je goed zorgt voor je kinderen, is het ook belangrijk om je vrouw lief te hebben. Sommige studies hebben zelfs laten zien dat de relatie tussen vader en moeder voor kinderen net zo belangrijk kan zijn als de relatie tussen het kind en de ouders. Om een goede vader te zijn, is het dus belangrijk om ook een goede man te zijn voor je vrouw. Als je hierover meer wilt weten, lees dan het artikel “Hoe moet je een goede echtgenoot zijn?”

Begeleid je kinderen in een leven voor God

Maar het belangrijkste van dit alles is dat je je kinderen begeleidt om voor God te leven. Als hoofd van het gezin heb je de verantwoordelijk om voor je kinderen te zorgen. Dit is niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. De Bijbel zegt namelijk: “Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet vanaf wijken wanneer het oud geworden is.” (Spreuken 22:6 NBV) Dit betekent dat je als vader je kinderen moet onderwijzen in het Woord van God en moet laten zien hoe je dit in de praktijk brengt. Lees uit de Bijbel en ga samen bidden. Wees bereid om je eigen fouten te erkennen, zodat ze het belang van bekering zullen begrijpen. Wees een voorbeeld voor je kinderen in het leven naar Gods Woord. Als je namelijk leeft voor God, zal je een goed voorbeeld voor ze zijn.

Deel artikel