Hoe kan ik communicatieproblemen in het huwelijk overwinnen?

How to overcome communication problems in marriage?

Het is geen geheim dat een gezond en sterk huwelijk een goede communicatie vereist tussen man en vrouw. Het is ook geen geheim dat er niet zoiets bestaat als een perfect huwelijk. Elk getrouwd stel zal op een bepaald punt in hun huwelijk te maken krijgen met miscommunicatie. Zelfs stellen die al jarenlang getrouwd zijn hebben nog zo nu en dan ruzie. Maar voor christenen is het belangrijk dat we leren hoe we deze communicatieproblemen goed kunnen aanpakken, want de Bijbel zegt dat het huwelijk het beeld toont van Christus’ liefde voor de Kerk. Efeze 5:31-33 zegt: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.” Hier zijn een paar aandachtspunten betreffende communicatie-issues in je huwelijk.

Wees eerlijk

Eerlijkheid is één van de belangrijkste aspecten voor een gezond huwelijk. Je geliefde moet de persoon zijn met wie je alles, wat het ook is, kunt delen. Liegen en informatie achterhouden voor je geliefde zal alleen je communicatieproblemen vergroten. Amos 3:3 zegt, “Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben?” De NBG51 vertaalt hier: “Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?” Een man en vrouw moeten het met elkaar eens zijn om te kunnen groeien en vooruit te komen in hun relatie. En daar is geen kans op als eerlijkheid niet de prioriteit heeft.

Luister meer, spreek minder; wees aanwezig

Eén van de meest voorkomende oorzaken van communicatieproblemen is een tekort aan luistervaardigheid. Als man weet ik dat ikzelf hieraan schuldig ben. Ik kan zo zelfgericht zijn, dat ik mijn vrouw niet de aandacht en het respect geef die zij verdient. Veel communicatieproblemen kunnen gemakkelijk voorkomen worden, als we gewoon onze geliefde onze onverdeelde aandacht geven. Verder zegt de Bijbel duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn met onze woorden. We moeten proberen onze geliefde ook niet te onderbreken als hij of zij aan het praten is. Interruptie kan overkomen als desinteresse voor wat ze hebben te zeggen of welke waarde we hechten aan hun mening. Jacobus 1:19 heeft dit te zeggen: “Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.” We zouden er verstandig aan doen dagelijks te leven bij dit woord.

Heb onvoorwaardelijk lief

Christelijke stelletjes moeten niet liefhebben zoals de wereld liefheeft — we moeten onze geliefde onvoorwaardelijk liefhebben. Dit betekent, dat we kiezen om hen lief te hebben, zelfs als ze zondigen en er een puinhoop van maken. En door Gods genade zullen zij ons op dezelfde manier liefhebben. Het is belangrijk dat we nooit vergeten hoeveel vergeving wij zelf hebben ontvangen van God. Als we dat bedenken, moeten we graag bereid zijn om onze geliefden te vergeven, als ze pijnlijke dingen doen en zeggen. En we moeten niet aarzelen om hen om vergeving te vragen als wijzelf tegen hen zondigen. Bedenk voortdurend Efeze 4:32—”Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

Bid voor die strijd met communicatie in je huwelijk

Als je nu worstelt met communicatie, is hier een simpel gebed dat je kunt uitspreken om God te vragen om hulp.

Hemelse Vader, ik weet dat U weet dat [naam van je geliefde] en ik het nu moeilijk vinden om goed te communiceren. Heere, help ons om eerlijk tegenover elkaar te zijn over elke situatie. Help me om goed te luisteren en niet te snel te gaan spreken; ik wil dat [naam van je geliefde] weet hoe belangrijk ik [hem of haar] vind en [zijn of haar] mening respecteer. Toon ons Uw genade als we zondigen tegen U. En help ons om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. In Jezus’ naam. Amen.

Deel artikel