Hoe groot is de kerk ?

big-church

Als je erover nadenkt hoe groot de kerk is, zou je naar de statistieken kunnen kijken. Misschien heb je op school godsdienstlessen gehad en statistieken over wereldreligies gezien. Het christendom komt meestal als de religie met de meeste volgelingen uit de bus, als katholicisme en protestantisme worden gecombineerd. Maar de kerk laat zich niet echt reduceren tot statistieken. In sommige opzichten is ze kleiner en op andere manieren veel groter dan statistieken ooit kunnen zeggen.

De kerk is ontelbaar

Allereerst hebben we op aarde geen toegang tot het boek des levens (Openbaring 21:27), dat de hemelse opsomming is van al degenen die kinderen van God zijn. Alleen God kent echt het hart van mensen en Hij ziet wat ze doen als niemand anders toekijkt. Jezus zelf zegt: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 7:21). Dit betekent dat niet iedereen die zichzelf christen noemt, echt deel uitmaakt van de kerk. Beweren tot een religie te behoren is gemakkelijk. Het doen van de wil van God is een andere zaak! Aan de andere kant zijn er mensen van wie we denken dat ze niet de juiste theologie of manier van leven hebben, maar die Gods liefde en vergeving op een dieper niveau kennen dan de meesten (Lukas 7:36-50).

De kerk is ongelooflijk internationaal

De kerk behoort ook niet tot een fysiek land. De kerk is ongelooflijk internationaal en wanneer ze eindelijk voltooid is, zullen er mensen zijn van elk ras, stam, taal en volk (Openbaring 7:9). Jezus zei tegen de Joden: “Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.” (Johannes 10:16). En later zendt Hij Zijn discipelen uit om het evangelie in de hele wereld te prediken (Mattheüs 28:20). Merk op dat er geen hiërarchie in de kerk is op basis van nationaliteit. We ontvangen allemaal dezelfde redding.

Geheime kerken

Er zijn geheime kerken die niemand kent behalve God. Ze komen samen in grotten en bergen, in verborgen kamers of ’s nachts in landen waar geloven ten strengste verboden is. Er zijn ook voormalige moslims die tot Jezus zijn gekomen, maar hun geloof geheim moeten houden. Ze blijven soms naar de moskee gaan, maar bidden tot Jezus. Nogmaals, alleen God kent ze allemaal bij naam.

Van alle tijden

De kerk is ook niet beperkt tot degenen die op aarde leven. De heiligen van weleer maken er ook deel van uit, zowel voor als na de tijd van Jezus. De gelovigen door de eeuwen heen, die trouw zijn geweest in tijden van vrede, oorlogen en ontberingen. Onze eigen voorouders die in Hem hebben geloofd, maken nog steeds deel uit van de kerk en maken deel uit van de wolk van getuigen die bestaat uit degenen die hun race tot het einde hebben gelopen (Hebreeën 12:1).

Tot het einde en voor altijd

De christelijke kerk omvat mensen van alle denominaties en nationaliteiten en verenigt zelfs de mensen op aarde en die in de hemel. Ooit waren we allemaal gescheiden, maar in Christus zijn we één volk geworden (1 Petrus 2:9-10). Het is een bijzonder voorrecht om deel uit te maken van deze wereldwijde kerk die de eeuwen overspant. God blijft mensen tot Zich roepen. En uiteindelijk zal er een menigte zijn die niemand kan tellen (Openbaring 7:9).

Deel artikel