Hoe geef je het Goede Nieuws door?

How to evangelize?

De vraag gaat ervan uit dat evangelisatie iets is dat gedaan moet worden, en terecht. Jezus gaf het bevel om te evangeliseren aan zijn discipelen, voordat Hij terugkeerde naar zijn Vader. Laten we eerst eens kijken hoe Jezus zijn bevel verwoordde om erop uit te trekken en te gaan evangeliseren: “En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:18-20).

Deze paar verzen leren ons zoveel over evangelisatie. Ten eerste, laat je getuigenis altijd worden omgeven door de zekerheid dat Christus alle autoriteit heeft en dat Hij altijd bij je is, tot het einde der tijden! Ten tweede moet evangelisatie doelgericht zijn: het doel moet zijn dat het nieuwe volgelingen van Christus oplevert. Ten derde moet evangelisatie een goede inhoud hebben: het is belangrijk dat we ons beseffen dat we anderen de geboden van Christus onderwijzen. Ten vierde, evangelisatie is erg wijdverspreid, het Evangelie is voor alle naties op deze aarde. En ten slotte moeten mensen die besluiten om hun vertrouwen in Jezus te stellen, gedoopt worden in de prachtige naam van de Drie-enige God, als een getuigenis van alles wat God heeft gedaan en zal doen in het leven van de gelovige.

Houd rekening met de toehoorders

Wanneer je het Evangelie verkondigd, is het verstandig om rekening te houden met het publiek. Streef ernaar om op een intelligente manier te evangeliseren. Een groot voorbeeld hiervan is Paulus op de Areopagus in Handelingen 17:15-34. De mensen in Athene houden van discussie en het uitwisselen van nieuwe ideeën. Paulus probeert een brug te slaan naar zijn publiek door te verwijzen naar het altaar van de onbekende god dat hij in hun stad vond. Zijn toespraak, of preek, is vrij filosofisch, wat goed past bij zijn publiek. Je moet je ook bewust zijn van hoeveel je publiek al weet. Een boeddhist heeft geen concept van een God, die de wereld geschapen zou hebben, dus is het verstandig om daar te beginnen. Voor een Joods of islamitisch publiek zullen er veel meer gemeenschappelijke thema’s bestaan van waaruit je kunt beginnen met vertellen.

Probeer een manier van evangelisatie te vinden die aansluit bij de behoeften van je publiek. In het geseculariseerde en geïndividualiseerde Westen lijkt evangelisatie door middel van de Alpha-Cursus vrij goed te werken. Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd en de evangelische Bijbelstudies vinden plaats in een vriendelijke, informele sfeer. Dit is misschien wel precies waar eenzame mensen naar verlangen. Probeer in een samenleving met hechte gemeenschappen een persoon te vinden die je zou kunnen voorstellen aan de hele gemeenschap, of aan een hele familie.

Eigen persoonlijkheid

Zoek naar een manier van evangelisatie die past bij je eigen persoonlijkheid. Niet iedereen voelt zich op zijn gemak om het Evangelie publiekelijk en vrijmoedig te verkondigen. Sommige mensen lijken meer op Andreas, de broer van Petrus, die zijn broer stilletjes aan Jezus voorstelde (Johannes 1:40-42).

Evangelisatie kan heel moeilijk zijn. Soms lijken mensen zo ongevoelig of zelfs vijandig te zijn. Denk aan de gelijkenis van Jezus over de vier verschillende soorten grond (Lucas 8: 4-15). Er is grond met veel rotsen, en er is goede, vruchtbare grond. Wees als de zaaier die overal het Evangelie heeft gezaaid; God zal vrucht geven zoals het Hem behaagt. Probeer verschillende manieren van zaaien uit, wees niet ontmoedigd als één bepaalde aanpak niet werkt.

Bid

Laat uw getuigenis doordrenken met gebed (Efeziërs 6:18, 19). Vraag God om leiding met wie en op welke manier je moet praten. Laat de Heilige Geest je leiden. Wees bereid om kansen te grijpen, zelfs als ze op ongelegen momenten opduiken (Efeziërs 6:15). En zorg ervoor dat je woorden ondersteund worden door een levensstijl die Christus op de eerste plaats zet!

Deel artikel