Hoe gaan christenen om met moeilijkheden?

What do I do when life gets really hard?

Veel mensen staan elke dag voor veel uitdagingen. Mensen zijn in staat om “een masker op te zetten” en deze uitdagingen met vastberadenheid en hard werken aan te gaan.
Hoe moet je echter omgaan met de tijden dat het leven lijkt af te brokkelen, als het licht aan het einde van de tunnel niet te zien is en als het erop lijkt dat alle hoop om terug te keren tot het normale leven verdwenen is?

Wat we in Jakobus lezen

“Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.” (Jakobus 1:2-4)

“Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig.” (Jakobus 5:11)

Persoonlijk kreeg ik een ongemakkelijk gevoel bij deze verzen. Hoe kun je het allemaal vreugde vinden als je net een geliefde hebt begraven of diepe pijn hebt ervaren? Meent Jakobus dit echt? Moeten we gewoon een blij gezicht opzetten en verder gaan? Ik kan hier niet dieper ingaan op deze vragen, maar ik wil wel een paar dingen zeggen die volgens mij nuttig zijn.

In Jakobus 1 vers 2 kan het woord “acht” ook worden vertaald als overweeg, beschouw of bedenk. Merk op dat het niet zegt, dat we een emotionele reactie van vreugde zullen hebben. Dit is een daad van vertrouwen in het karakter van God dat we in onze beproevingen “het alles vreugde achten”. Deze daad van vertrouwen op Gods karakter moet een doelbewuste beslissing zijn.

We moeten onze God kennen

Een deel van deze kennis van God moet ervaringskennis van Zijn goedheid zijn. In ons leven moeten we voorraadkamers hebben van tijden waarop we terug kunnen kijken en de goedheid van God in ons leven kunnen zien. Waarin we kunnen zien hoe Hij ons door moeilijke tijden heeft getrokken. Of ons heeft gezegend op manieren die ver boven onze verwachtingen lagen.

Het kruis van Jezus

Uiteindelijk moeten we kijken naar de goedheid van God in het kruis van Jezus. Aan het kruis heeft God Zijn grote liefde voor Zijn volk getoond. Omdat de straf voor onze zonden door onze Heiland werd betaald. Dit is onze basis als we door verschillende soorten van verzoeking en beproeving gaan.
Als we terugkijken op het kruis, kunnen we vol vertrouwen vooruitzien omdat we weten dat God goed is. En dat Hij meer dan in staat is om alle dingen ten goede te laten meewerken voor degenen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn (Romeinen 8:28).

Deel artikel