Hoe deel je het Evangelie met een vriend die eigenlijk niet geïnteresseerd is?

How to share the Gospel with a friend who is not interested?

Een van de grootste hindernissen voor mensen om christen te worden vandaag is niet vijandigheid. Het is onverschilligheid. Veel mensen hebben wel eens iets over Jezus gehoord, maar denken niet dat God of godsdienst van enige betekenis is voor hun leven. Ze willen het Evangelie niet uitgelegd krijgen omdat ze al voldoende denken te weten. Hoe pak je het als christen dan aan als je toch het Evangelie wilt delen?

Geen magische formule

Er is geen magische formule of zeven gemakkelijke stappen als je het christelijk geloof wilt delen met mensen die geen interesse tonen. Iedereen is anders en we moeten verschillende methoden gebruiken om te zien wat werkt. Maar als je probeert te evangeliseren en je krijgt een scherpe, negatieve reactie, dan is dat waarschijnlijk een teken om een stapje terug te doen en het later nog eens op een andere manier te proberen. Als iemand niet wil luisteren als we over Jezus praten, dan moeten we ons niet dwingend gaan gedragen als een opdringerige verkoper. Maar wat kunnen we in zo’n geval wel doen?

Luisteren

Het eerste wat we kunnen doen is luisteren. Vraag je vrienden wat zij geloven en waarom. Stel persoonlijke vragen en informeer naar wat zij belangrijk vinden. De meeste mensen praten graag over zichzelf. Als je echt geïnteresseerd bent en dat ook laat merken, dan is de kans groot dat ze uiteindelijk ook nieuwsgierig worden naar wat jij gelooft en denkt. Maar misschien ook niet. Hoe dan ook, we moeten ander liefhebben door interesse en respect te laten zien en we moeten naar hen luisteren.

Ken je Bijbel

Als je naar je vrienden aan het luisteren bent als ze over zichzelf vertellen, dan komt er misschien een duidelijk verdriet of hoop naar voren. Wat heeft het Evangelie daarover te zeggen? Is er een Bijbelverhaal dat daarbij aansluit? Als je die kent, dan is het misschien mogelijk om tijdens dat gesprek daarover te vertellen. Als je vriend of vrienden het moeilijk heeft, dan kun je misschien iets vertellen over Job. Als ze er naar verlangen om een baby te krijgen, dan zou je over Hanna kunnen vertellen, de moeder van de profeet Samuel, die haar hart uitstortte en om een kind smeekte (1 Samuel 1). Zelfs een praatje over het slechte weer buiten zou kunnen leiden tot het vertellen van een Bijbelverhaal zoals Jezus die de storm tot zwijgen bracht in Markus 4:35-41. Hoe vaker je de Bijbel leest en vertrouwd raakt met de verhalen erin, des te meer kun je er gebruiken om te delen in verschillende situaties en gespreksonderwerpen.

Je andere christenvrienden

Zelfs als je vriend(in) het Evangelie niet van jou wil horen, wil hij of zij misschien wel naar iemand anders luisteren. Verschillende mensen reageren op verschillende persoonlijkheden. Zoek naar gelegenheden voor je vriend(in) om andere christelijke vrienden of mensen van je kerk te ontmoeten. Het kan hier gaan om een bijeenkomst van je kerk, maar strikt noodzakelijk is dat niet. Het kan om een feestje bij jouw thuis gaan, bij iemand anders, of elders in de stad. Het kan natuurlijk geen kwaad om je vriend ook eens voor een kerkdienst uit te nodigen. Als ze ‘nee’ zeggen doe er dan niet moeilijk over. Zolang je er maar niet over blijft zeuren, zal een eenmalige uitnodiging jullie vriendschap geen schade doen als ze er niet op ingaan. Zoek naar andere gelegenheden en bid om kansen voor jezelf of iemand anders om met je vriend te praten over geestelijke zaken en te zien wat zo’n gesprek teweeg brengt.

Bid

Iedere situatie is anders omdat mensen nu eenmaal van elkaar verschillen. En daarbij komt dat mensen in de loop van de tijd ook nog veranderen. Bid dus voor je vriend(in) en blijf dat ook doen! Als ze vandaag geen interesse tonen, kan dat over een maand of een jaar heel anders zijn.

Wees en vriend. Stel vragen. Luister. Hou van diegene. Bid en hou vol. Wees een getuige met je manier van leven, en met woorden als dat kan. Vertrouw op God. Hij heeft de touwtjes in handen en geeft meer om jouw vriend(in) dan jij doet.

Deel artikel