Bijbelwoord.nl
Hoe bid ik volgens de wil van God?

Hoe bid ik volgens de wil van God?

Ik las in de Bijbel, in 1 Johannes 5:14 : “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan naar God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden.” Maar hoe weet ik dat ik bid volgens Gods wil?

Toen de discipelen van Jezus zagen hoe intens Jezus in gebed tot zijn Vader sprak, hadden ze nog maar één vraag: “Heere, leer ons bidden” (Lukas 11:1). In Jezus’ ogen was dat een goede vraag. Dus ook jouw vraag is een goede vraag! Als je verder leest, zie je hoe Jezus Zijn discipelen het gebed leerde dat we kennen als het ‘Onze Vader’. In Mattheüs 6:5-13 leer je ook lessen van Jezus over hoe te bidden. Laat me een paar dingen noemen:

  1. Bid eerlijk. Sommige mensen baden in die tijd in het openbaar om te laten zien hoe geestelijk ze waren. Doe dat niet. Praat in het verborgene met je Vader in de hemel. Dat betekent niet dat je niet in gebedsbijeenkomsten mag bidden, maar doe dat nooit om indruk op anderen te maken.
  2. Praat normaal met je Vader. Je hoeft God niet te imponeren door je prachtige gebedstaal. Hij is je Vader. Hij houdt van jou. En Hij weet wat er in je hart is. Praat met Hem, zoals je dat met je aardse vader zou doen.
  3. Maar vergeet ook niet dat Hij je Vader in de hemel is! Begin daarom met Hem te prijzen: Vader, het gaat allemaal om Uw naam, Uw Koninkrijk, Uw wil die gedaan moet worden.
  4. Dan kun je bij Hem komen met je dagelijkse behoeften. Hij is geïnteresseerd in jou en je mag dat vrij vragen. Ik houd van het vers in Hebreeën 4:16, waar we lezen: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” Het is een genadetroon !! Welkom voor de troon.
  5. We moeten ook om vergeving vragen. Wees specifiek en vraag God om vergeving en om de kracht van de Heilige Geest, die je helpt zonden te vermijden.
  6. Bidden is moeilijk, maar gehoorzamen nog meer! Want de Vader zegt tegen ons: Ik zal je graag vergeven, maar dan moet jij ook anderen vergeven. Dat is pure liefde van de Vader voor jou. Want als we weigeren te vergeven, geeft dat de duivel de mogelijkheid om ons te verleiden. Daarom zegt het gebed: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.”
  7. In sommige versies van de originele Griekse tekst van de Bijbel eindigt het gebed, waar het begon met het prijzen van de Vader: “Van U is het Koninkrijk en de macht en de heerlijkheid voor altijd.” En dat is voor ons ook een goede manier om onze gebedstijd met onze Vader te beëindigen.

Voel je vrij in je gebeden. Als een specifiek gebed niet naar Gods wil is, zal Hij je niet veroordelen. Maar Zijn antwoord zal ‘nee’ zijn of ‘nog niet’. Niet omdat Hij boos is, maar omdat Hij weet wat het beste voor je is en wat het beste past in Zijn plannen voor je leven. Maak je dus geen zorgen, maar voel je vrij om naar de troon van onze hemelse Vader te gaan. Het is een genadetroon. Ook voor jou!

Lees ook: Waarom eindigen we ons gebed met ‘Amen’? 

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Marten Visser

Marten Visser (1971) ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL