Hoe belijd ik mijn zonden?

How do I confess my sins?

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9).

Het zelfde zeggen

De Schrift stelt, dat God onze zonden zal vergeven als wij ze belijden. Maar wat betekent dan belijdenis en hoe moeten we onze zonden belijden? In de Griekse tekst van 1 Johannes 1:9 is het woord ‘belijden’ een vertaling van het griekse werkwoord ‘homologeoo’, wat letterlijk betekent ‘het zelfde (ding) zeggen’. Het betekent overeenstemming hebben, een gezamenlijke visie hebben of gelijkgestemd zijn over een bepaalde zaak. Wat God zonde noemt, noemen wij ook zonde. 1 Johannes 1:9 eist geen genoegdoening door ons. Al wat God vraagt is het belijden van de zonde, wat betekent dat we het eens zijn met God. Belijden van onze zonde is altijd onze reactie op de aansporing van de Geest, waardoor we Gods visie accepteren.

Gods antwoord

Als ik belijd, vergeeft God mij en reinigt mij. Dat is Gods belofte, omdat Hij zichzelf onvoorwaardelijk verbindt aan het werk van Zijn Zoon op Golgotha. Schuldbelijdenis maakt de weg vrij voor vergeving die al klaarligt door het bloed van Jezus. God is “getrouw en rechtvaardig” en Hij verandert nooit van mening als Hij het bloed ziet. Gezonde schuldbelijdenis zal ons altijd laten focussen op Jezus en Zijn volbrachte werk.

Verdedig jezelf niet

Let op de context van 1 Johannes 1:9:

Als we zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons” (1 Johannes 1:8-10).

1 Johannes 1:9 wordt voorafgegaan door vers 8 die zegt: “Als we zeggen dat wij geen zonde …“, en wordt gevolgd door vers 10 dat zegt: “Als we zeggen dat wij niet gezondigd hebben…” Op contextgebied verwijst “geen zonde hebben” en “niet gezondigd hebben” naar hetzelfde, namelijk de zonden die beleden moeten worden. Het heeft niets te maken met zonde als een kracht die nog steeds in ons leeft als oude mens. Die oude mens stierf aan het kruis, dus hij is niet in beeld in deze verzen.

Wanneer ik zeg “Ik heb geen zonde, Ik heb geen zonde gedaan”, terwijl er wel degelijk iets beleden moet worden, dan is dat mijn persoonlijke mening. Ik probeer mijzelf te verdedigen. Maar schuldbelijdenis betekent dat ik instem met Gods mening. Hij noemt iets zonde, dus ik zeg ook dat het zonde is. Dan antwoordt God onmiddellijk dat “Hij getrouw en rechtvaardig is om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

De basis van schuldbelijdenis

De basis van onze schuldbelijdenis is het bloed van Jezus, dat op Golgotha vergoten werd: “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” (1 Johannes 1:7). Benoem die basis in belijdenis aan de Heere en vertrouw op de verdienste van dat bloed, met al zijn reinigende en overwinnende kracht, dan zal het ons verheffen boven de kracht van de vijand uit.

De zekerheid van vergeving

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan” (Psalm 103:12). Het oosten en het westen komen nooit samen en even ver verwijdert God onze zonden van ons. Al hebben wij wel herinnering aan onze zonden, het geeft niets. God heeft ze opgeruimd, dus wij hoeven er geen aandacht meer aan te besteden.

Heere, ik belijd met mijn hele hart, dat ik in het licht van uw woord gezondigd heb. Nu belijd ik mijn zonden, als (vul maar in). Ik dank U, dat U ze nu hebt vergeven en er nooit meer aan terugdenkt. Amen.” Dit is de verzekerdheid over mijn vergeving.

Dan kan het nog nodig zijn om zonden te belijden aan anderen om weer recht tegenover hen te staan, maar dat kan vanuit het blijde perspectief dat God mij al vergeven heeft.

Deel artikel