Hoe belangrijk zijn onze keuzes?

Onze keuzes

Zijn al onze goede keuzes in het leven het werk van de Heilige Geest en zijn al onze slechte keuzes in het leven het resultaat van onze gehechtheid aan de werken van het vlees?

Ja. Dit geeft de glorie aan God, aan wie de glorie behoort, en de schuld aan ons, aan wie de schuld behoort.

Goede keuzes

Wanneer wij, als gelovigen, goede keuzes maken, is het omdat de Geest van God in ons werkzaam is. Dit betekent niet dat wij geen rol spelen. Toen we zondaars waren, heeft God ons levend gemaakt door zijn Heilige Geest. Als spiritueel dode mensen kunnen we niets bijdragen aan onze redding.

Maar als we eenmaal gered zijn, zijn we geestelijk in leven en dienen we actief God. We zijn niet alleen passief in ons christelijk leven. De basistekst die hier over spreekt is Filippenzen 2 vers 12 en 13: “werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” Het is God die in ons werkt dat wij willen – dus dat is een directe verklaring dat onze goede keuzes het werk van de Heilige Geest zijn. Maar wij werken het uit. Wij zijn erbij betrokken. De Heilige Geest werkt in ons, zodat wij gelukkig lopen op Gods manier.

Slechte keuzes

Aan de andere kant, als we slechte keuzes maken, is dat natuurlijk niet vanwege de Heilige Geest. Jakobus 1 vers 13-14 zegt: “Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt.”
Het zijn onze eigen vleselijke verlangens die ons ertoe brengen verkeerde keuzes te maken.

Schuld

Sommige mensen vragen zich misschien af: maar als we alleen goed kunnen doen als de Heilige Geest in ons werkt, waarom geeft God ons dan de schuld als we iets verkeerds doen? Want hoewel het noodzakelijk is dat we zondigen als God niet in ons werkt, is het niet nodig omdat God ons daartoe dwingt.
Het is noodzakelijk omdat we een gevallen natuur hebben die naar de zonde toe zweeft.

Jouw keuzes

Jouw keuzes maken een verschil.
Kies goed, en je groeit in je geloof en kennis van de Heere.
Kies slecht, en zie je geweten verharden en de vlam van de Heilige Geest wordt gedimd in je leven.
Dus bid dat de Heilige Geest je zal helpen een leven te leiden dat God eert. En werk met al uw macht om Hem te dienen.

Deel artikel