Bijbelwoord.nl
Should we celebrate all the Christian feasts?

Hoe belangrijk is het om de christelijke feesten te vieren?

In mijn woonplaats is de commerciële gekte van Kerstmis nog niet eens afgelopen, of de Paaseieren liggen alweer in de winkels. Willen wij wel deel uitmaken van het vieren van deze feesten, nu ze zo zijn veranderd door de wereld? Is het eigenlijk wel belangrijk om deze feesten te vieren?

Door de geschiedenis heen hebben christenen heel verschillend nagedacht over alle christelijke feesten. Ze veranderden hun visies continu, meestal met een heel goede reden.

Het vieren van feesten is niet essentieel voor je geloof

Maar laten we beginnen met wat de apostel Paulus te zeggen heeft. In Romeinen 14:5 zegt hij: “De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn”. Naar mijn mening zegt Paulus hier dat het vieren van feesten niet essentieel is voor je geloof.

Hij zegt zelfs dat het gevaarlijk kan zijn, als mensen exact wetten en regels volgen om daardoor hun redding te verdienen. Hij schrijft aan de Galaten (hoofdstuk 4:10-11): “U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen.”

Paulus schrijft hierover, omdat de Galaten te maken kregen met nieuwe, valse leraren. Deze leraren beweerden dat gelovigen de hele Joodse Wet moesten volgen, inclusief de Joodse feesten. Veel nieuwe, niet-Joodse gelovigen begonnen deze leraren te volgen. Paulus zag dit als een groot gevaar voor de Galaten, omdat het de vrijheid die ze in Christus gevonden hadden in gevaar bracht.

Denk aan al het goede dat God ons heeft gegeven

Maar hoe zit dat nu, 2000 jaar later? Sommige christelijke feesten, zoals Goede Vrijdag/Pasen en Pinksteren, zijn gebaseerd op traditionele Joodse feesten. De dood en opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest gaf ze slechts een nieuwe betekenis. Als christenen zijn wij niet verplicht om ze precies volgens de regels, of op een bepaalde datum, te vieren.
Maar ik geloof dat het goed is om een aantal dagen te hebben waarop we God mogen bedanken voor alle dingen die Hij aan ons heeft gegeven. Kijk bijvoorbeeld naar het Pascha (de voorloper van Goede Vrijdag en Pasen). God creëerde dat feest zodat Zijn volk zich zou blijven herinneren hoe Hij hen uit Egypte had bevrijd.

De kerk verenigen

Bovendien verenigen deze vieringen de kerk, omdat christenen in allerlei culturen samen herinneren wat God voor hen gedaan heeft en daarvan getuigen aan de mensen om hen heen. Het is helaas wel zo dat, vooral in het Westen, veel van deze feesten zo commercieel zijn geworden, dat ze haast niet meer te herkennen zijn. Toch bieden ze veel kansen aan christenen om met niet-gelovigen te praten over waarom we deze feesten vieren en om ze uit te nodigen voor speciale samenkomsten en kerstvieringen.

Over Kerstmis

Kerstmis is een uniek feest, omdat het niet gebaseerd is op de Joodse kalender, maar op een Germaans winterfeest. Sommige onderdelen van het kerstfeest, zoals de kerstboom, zijn overblijfselen van dit heidense feest. Om deze reden zijn er veel christenen die geen Kerst vieren.
Ik geloof echter dat Christus’ komst naar de wereld zo’n ingrijpende gebeurtenis was, dat het logisch is dat we het vieren met blijdschap. Dus, als je het niet eens bent met de heidense trekjes van het kerstfeest, kun je de boom weggooien en een andere datum kiezen, maar het blijft goed om te herinneren wat God voor ons heeft gedaan.

Het Heilig Avondmaal

Het enige feest dat we niet mogen negeren is de viering van het Heilig Avondmaal of communie. Jezus beval ons namelijk: “doe dat tot mijn gedachtenis” (Lukas 23:19). Het is niet verbonden aan één bepaalde datum, maar een regelmatig moment van bezinning en dankbaarheid.
Als mensen hebben wij het brood, de wijn en alle speciale dagen, rituelen en samenkomsten nodig. Zonder hen zouden we vergeten op welke manier God ons gered heeft en met ons wil leven. Denk dus niet aan de feesten als een last of een regel, maar als een kans om blij te zijn en Gods redding te herdenken.

Hoe spreekt deze les uit de Bijbel tot jou? Deel je gedachten hier beneden!
Lees ook Wat is de echte betekenis van het Kerstfeest?

Hoe belangrijk is het om de christelijke feesten te vieren?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book
100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Kim ter Berghe

Ik ben Kim ter Berghe. Ik heb een theologische studie afgerond en ben ongeveer 20 jaar actief op het gebied van zending. Ik heb in verschillende landen gewoond, waaronder 10 jaar in Oost-Azie. Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen. Ik hou van lezen, schrijven en leren over verschillende culturen.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Hoe belangrijk is het om de christelijke feesten te vieren?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book