Hoe belangrijk is het om de christelijke feesten te vieren?

Should we celebrate all the Christian feasts?

In mijn woonplaats is de commerciële gekte van Kerstmis amper afgelopen, of de Paaseieren liggen alweer in de winkels. Willen wij wel deel uitmaken van het vieren van deze feesten, nu ze zo zijn gecommercialiseerd? Is het eigenlijk wel belangrijk om deze feesten te vieren?

Door de geschiedenis heen hebben christenen verschillende gedacht over de christelijke feesten, meestal met heel goede redenen.

Het vieren van feesten is niet essentieel voor je geloof

Maar laten we beginnen met wat de apostel Paulus te zeggen heeft. In Romeinen 14:5 zegt hij: “De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn”. Naar mijn mening zegt Paulus hier dat het vieren van feesten niet essentieel is voor je geloof.

Hij zegt zelfs dat het gevaarlijk kan zijn, als mensen exact wetten en regels volgen om daardoor hun redding te verdienen. Hij schrijft aan de Galaten: “U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen.” (Galaten 4:10-11).

Paulus schrijft hierover, omdat de Galaten te maken kregen met nieuwe, valse leraren. Deze leraren beweerden dat gelovigen de hele Joodse Wet moesten volgen, inclusief de Joodse feesten. Veel nieuwe, niet-Joodse gelovigen begonnen deze leraren te volgen. Paulus zag dit als een groot gevaar voor de Galaten, omdat het de vrijheid die ze in Christus gevonden hadden in gevaar bracht.

Denk aan al het goede dat God ons heeft gegeven

Maar hoe zit dat nu, 2000 jaar later? Sommige christelijke feesten, zoals Goede Vrijdag/Pasen en Pinksteren, zijn gebaseerd op traditionele Joodse feesten. De dood en opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest gaf ze een nieuwe betekenis. Als christenen zijn wij niet verplicht om ze precies volgens de regels, of op een bepaalde datum, te vieren.
Maar ik geloof dat het goed is om een aantal dagen te hebben waarop we God mogen bedanken voor alle dingen die Hij aan ons heeft gegeven. Kijk bijvoorbeeld naar het Pascha (de voorloper van Goede Vrijdag en Pasen). God stelde dat feestin zodat Zijn volk zich zou blijven herinneren hoe Hij hen uit Egypte had bevrijd.

De kerk verenigen

Bovendien verenigen deze vieringen de kerk, omdat christenen in allerlei culturen samen herdenken wat God voor hen gedaan heeft en daarvan getuigen aan de mensen om hen heen. Het is helaas wel zo dat, vooral in het Westen, veel van deze feesten zo commercieel zijn geworden, dat ze haast niet meer te herkennen zijn. Toch bieden ze veel kansen aan christenen om met niet-gelovigen te praten over waarom we deze feesten vieren en om ze uit te nodigen voor speciale samenkomsten en vieringen.

Over Kerstmis

Kerstmis is een apart feest, omdat het niet gebaseerd is op de Joodse kalender, maar gelijk valt met een Germaans winterfeest. Sommige onderdelen van het kerstfeest, zoals de kerstboom, zijn overblijfselen van dit heidense feest. Om deze reden zijn er christenen die geen Kerst vieren.
Ik geloof echter dat Christus’ komst naar de wereld zo’n ingrijpende gebeurtenis was, dat het goed is om dit met blijdschap te vieren. Dus als je het niet eens bent met de heidense trekjes van het kerstfeest, kun je de boom achterwege laten en een andere datum kiezen, maar het blijft goed om te herdenken wat God voor ons heeft gedaan.

Het Heilig Avondmaal

Het enige feest dat we niet mogen negeren is de viering van het Heilig Avondmaal of communie. Jezus beval ons namelijk: “doe dat tot mijn gedachtenis” (Lukas 22:19). Het Avondmaal is niet verbonden aan één bepaalde datum, maar een regelmatig moment van bezinning en dankbaarheid.
Als mensen hebben wij het brood, de wijn en alle speciale dagen, rituelen en samenkomsten nodig om ons steeds weer te herinneren aan de geestelijke realiteit van Gods verlossingswerk. Beschouw de feesten dus niet als een last of een regel, maar als een kans om blij te zijn en Gods redding te herdenken.

Deel artikel