Hoe behoud je vrede in je hart temidden van laster?

How to maintain a peaceful heart in the midst of slandering?

In Johannes 14: 27 belooft Jezus Zijn vrede aan de discipelen. Het is een wonderlijke vrede, omdat het geen vrede is zoals de wereld die zou geven, maar het soort vrede dat lijden en intimidatie kan overleven. In Johannes 16:33 spreekt Jezus weer over vrede: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben.” Jezus is realistisch over wat er met zijn discipelen zou gaan gebeuren: “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Elke volgeling van Jezus zal te maken krijgen met een of andere vorm van beproeving of aanvechting. Voor sommige mensen neemt het de vorm aan van laster. Het is vreselijk als je goede naam wordt belasterd. En het is vooral pijnlijk als dat wordt gedaan door mensen die dicht bij je staan: familieleden, vrienden of buren.

Rust in de verzekering van Jezus

Wanneer dit ons overkomt, kunnen we rusten in de verzekering van Jezus: “Heb goede moed; Ik heb de wereld overwonnen.” Ons leven is met Christus verborgen in God (Kolossenzen 3:3). We zijn daar volkomen veilig, omdat we omgeven worden door de tegenwoordigheid van onze Heiland en Schepper. Jezus leeft in ons door de Heilige Geest en door deze realiteit hebben we degenen overwonnen die Christus niet kennen. En we kunnen er zeker van zijn dat Hij, Die in ons leeft, groter is dan hij die in de wereld is (1 Johannes 4:2-4) ).

Neem elke dag de tijd om je te koesteren in de tegenwoordigheid van je Heere en je ziel te laten doordrenken van de vrede die Hij je geeft. Lees de Bijbel, mediteer erover. Maak een gewoonte van Filippenzen 4:8: “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

Bidden

Bid voor die mensen die je het leven zuur maken: “Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen” (Mattheüs 5:44). Je zult merken dat het moeilijk is om haat te voelen of wrok te koesteren jegens mensen die je bij de troon van God brengt. Je zult merken dat door voor hen te bidden, Zijn vrede in je hart zal worden uitgestort. En die vrede zal niet weglekken door wat anderen je proberen aan te doen.

Deel artikel