Jezus’ hemelvaart verzekert ons ervan dat we met Hem zullen regeren

Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.” (2 Timotheüs 2:12)

Ten vierde, Jezus zit aan de rechterhand van God in de hemel zodat we er zeker van kunnen zijn dat we op weg zijn naar een heerlijke toekomst waarin we samen met Hem zullen regeren. Jezus zei tegen de gemeente van Laodicea: “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb” (Openbaring 3:21).

Waarom ging Jezus naar de hemel? Om jou ervan te verzekeren dat net zoals Hij een troon gekregen heeft, jij ook een troon zult krijgen als je Hem trouw blijft. Wat een geweldig vooruitzicht is dat!

Telkens als je in de verleiding komt om te denken hoe geweldig het zou zijn als Jezus nog steeds hier op aarde was, denk dan aan alle zegeningen die er voor jou zijn omdat Jezus nu in de hemel is. Hij is daar om voor je te bidden, om je te helpen God te dienen en bezig te zijn met geestelijke zaken. En tenslotte is het goed dat Jezus nu in de hemel is omdat je met Hem op Zijn troon zult zitten en samen met Hem zult regeren.

Deel artikel