Het “twijgje” zal een grote boom worden

tree-on-landscape-field

Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.” (Jesaja 9:7)

Een twijgje uit een boomstronk is een hoopvol teken, maar het is nog teer en kwetsbaar. Bijna als een pasgeboren baby. Jesaja 9 spreekt over een speciaal kind dat geboren zal worden. Hij heeft bijzondere namen als “Sterkte God” en “Vredevorst”. Zijn macht zal groeien. Ze zal onbegrensd zijn in tijd (“van nu aan tot in eeuwigheid”) en in plaats. Ze zal de hele aarde vervullen. Niet alleen het volk Israël zal opbloeien onder Zijn regering, maar ook andere volken! God wil dat “in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn” (Filippenzen 2:10). Omdat Jezus de hele wereld regeert, is er geen plaats voor mensen die Hem verwerpen.

De cruciale vraag is of jij je van harte onderwerpt aan deze Koning. Als je Jezus Christus als Heer belijdt en wilt dat Hij Koning is over jouw leven, zul je de zegeningen van Zijn Koninkrijk ervaren, “van nu aan tot in eeuwigheid”. Als je Hem verwerpt, ondervind je Zijn oordeel.

Onderwerp jij je aan Jezus Christus, de Koning der Koningen?

Deel artikel