Het Koninkrijk van God zichtbaar maken

visible

De discipelen van Jezus waren door Hem geroepen om ambassadeurs van Zijn koninkrijk te zijn. Jezus zei tegen hen:

‘En als u op weg gaat, predik dan: ‘Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.” (Mattheüs 10:7-8)

Als je door het geloof een volgeling van de Here Jezus geworden bent, ben je ook Zijn ambassadeur. Deze verzen laten zien wat Hij dan van je vraagt.

Om te beginnen: als je de Here Jezus liefhebt, dan nodig je anderen uit in het Koninkrijk. Alle discipelen delen het verlangen dat andere mensen het Koninkrijk binnenkomen. Daar verlangen we naar omdat we zelf ervaren hebben hoe goed het is om met Christus te leven. We verlangen er ook naar omdat we weten dat mensen die buiten het Koninkrijk blijven, onder het oordeel van God staan (zie Mattheüs 10:15).

Woorden en daden

Het mooie van Jezus’ opdracht aan Zijn discipelen is dat we worden opgeroepen niet alleen met woorden uit te nodigen in het Koninkrijk van God, maar dat Koninkrijk ook in daden zichtbaar te maken:
“Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit.”
Die kracht om wonderen te doen was in het bijzonder aan de apostelen gegeven; in de huidige tijd maken we die niet, of in ieder geval veel minder, mee.
Dat wil echter niet zeggen dat we het Koninkrijk van God niet zichtbaar kunnen maken in deze wereld. Het Koninkrijk van God wordt in onze tijd zichtbaar op drie manieren.

Wonderen op gebed

Ten eerste: we bidden tot de Here God, en Hij doet wonderen op het gebed. Bid maar tot God dat Hij Zijn kracht laat zien. Ook nu nog bevestigt God de prediking van het evangelie met wonderen. Mensen worden genezen, worden tot God getrokken door bijzondere dromen, of zien Zijn liefde door schijnbaar toevallige gebeurtenissen op precies het juiste moment. Zo wordt Gods Koninkrijk zichtbaar.

Innerlijke verandering

Ten tweede: de Heilige Geest verandert ons tot mensen die thuishoren in het Koninkrijk. We hebben elkaar lief en we hebben de mensen die het moeilijk hebben in deze wereld lief. De barmhartige Samaritaan liep niet door toen hij een gewonde man zag liggen. Zo zijn wij, als de Heilige Geest in ons woont, ook bereid anderen te helpen en liefde te betonen — ook als het ons tijd, moeite en geld kost. Zo ziet de wereld iets van wat het betekent als God regeert. Gods Koninkrijk is te zien in het persoonlijke leven van christenen.

Inzet voor het welzijn van de wereld

Ten derde: ook buiten de wonderen om die de Here God daarin doet, hebben christenen voorop gestaan in het verplegen van zieken, in het oprichten van ziekenhuizen. De eerste ziekenhuizen in Europa werden bemand door monniken en nonnen en betaald door rijken die uit godsdienstige overwegingen aalmoezen wilden geven. In veel landen in Afrika en Azië werden de eerste ziekenhuizen gesticht door zendelingen.

Ook zo wordt iets van Gods Koninkrijk zichtbaar. Ook dat komt natuurlijk voort uit liefde, maar ik noem het apart, omdat het verder gaat dan op persoonlijk niveau iets over hebben voor anderen. Het gaat ook over het opbouwen van organisaties en structuren. Dus ook via organisaties waar christenen zich inzetten voor het welzijn van deze wereld kan iets zichtbaar worden van het Koninkrijk van God.

Niet afhankelijk van onze inspanningen

Dit zijn allemaal belangrijke manieren om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Maar we moeten ons wel realiseren dat de uiteindelijke vestiging van Gods Koninkrijk niet afhankelijk is van onze inspanningen.

Zolang deze wereld er is, zal er altijd maar een glimp van de heerlijkheid van het Koninkrijk zichtbaar zijn. Maar eens komt de Here Jezus terug. Dan komen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan is het Koninkrijk van God volkomen. Dan zullen er geen tranen, dood, jammerklacht of moeite meer zijn. Ieder die in Jezus gelooft mag daar naar uitkijken!

Deel artikel