Heeft Jezus nu in de hemel een lichaam of alleen maar een geest?

Does Jesus now have a body or just a spirit?

Toen Jezus terugkeerde naar de hemel, ging Hij terug met lichaam en geest. Daarom zal Hij, als Hij terugkomt op de aarde aan het einde van deze wereld, ook door iedereen gezien kunnen worden, omdat Hij een lichaam heeft (Openbaring 1:7). God is geest (Johannes 4:24) dus Jezus had in alle voorbije eeuwigheid geen lichaam. Toch is Jezus geboren als een baby en ontving zo een menselijk uiterlijk: “Hoewel Hij in de gestalte van God was [heeft Hij] het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd […] door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.”(Filippenzen 2:6-7)

Jezus is opgestaan met Zijn lichaam

Gedurende de ongeveer 33 jaren van Jezus’ aardse leven, droeg Hij dit lichaam. Ditzelfde lichaam stierf aan het kruis. En toen Jezus weer opstond na Zijn dood, had Hij nog steeds een menselijk lichaam (Johannes 20:14; 20:17) dat de littekens van Zijn dood droeg (Johannes 20:20; 20: 26-27). Daardoor was Jezus in staat om te eten en te drinken met Zijn discipelen ( Lukas 24:41-43; Johannes 21:12-13).

Jezus ging naar de hemel met Zijn lichaam

Toen Jezus naar de hemel ging, steeg Hij omhoog met dit zelfde lichaam (Lukas 24:50-51; Handelingen 1:9), en Hij zal terugkeren op dezelfde manier als hoe Hij wegging (Handelingen 1:11). Dus Jezus heeft nog steeds Zijn menselijk lichaam. Hier is het belangrijk op te merken, dat toen Jezus verrezen was in Zijn menselijk lichaam, dit lichaam toch in veel opzichten veranderd was. Maria bijvoorbeeld, herkende Jezus niet direct (Johannes 20:14), en Jezus kon door gesloten deuren gaan (Johannes 20:19). Met andere woorden, er is zowel continuïteit als discontinuïteit tussen Jezus’ lichaam vóór en na de opstanding (er zijn sommige dingen hetzelfde en andere dingen zijn veranderd).

Heel belangrijk

Het feit dat Jezus nog steeds een menselijk lichaam heeft is heel belangrijk, omdat volgens Filippenzen 3:20-21, Jezus  onze huidige menselijke lichamen zal transformeren om te worden zoals Zijn glorieuze opstandingslichaam: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.” Wat een glorieuze hoop hebben wij Christenen!

Deel artikel