Kan ik Gods wil voor mijn leven ontdekken?

Als jij deze vraag in je leven kent, geeft dat aan dat je graag Gods wil voor jouw leven wil kennen en dat is prachtig. Het is niet altijd eenvoudig om te ontdekken wat Gods wil is. Toch zijn er een aantal dingen te noemen, die mij geholpen hebben om Gods wil voor mijn leven te ontdekken.

Wandel met God

De eerste Bijbeltekst die mij raakte was Genesis 5:24: “Henoch wandelde met God”. Ik ontdekte dat ik altijd en overal met God in contact kon komen. God leeft graag in relatie met jou!

Lees Gods Woord

God spreekt door Zijn Woord. Het is Zijn ‘liefdesbrief’ aan ons. In de Bijbel vertelt God veel over het doel van ons leven. Het staat vol met goede levensadviezen.
Als ik de Bijbel lees, lees ik graag hardop. Op die manier ‘hoor’ ik wat God te zeggen heeft. Daarbij kies ik elke dag één vers, dat ik met me mee kan nemen de nieuwe dag in.
Spreuken 3:6 zegt: “Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.” Leven met God is als een ontdekkingsreis. In Psalm 119:105 staat: “Uw woord is een lamp voor mijn voet …”. Dat is dus geen schijnwerper: stap voor stap ontdekken we meer van Gods wil voor ons leven.

Zoek raadgevers

Spreuken 11:14: “… er komt verlossing door een veelheid van raadgevers.” God gebruikt vaak mensen om je de weg te wijzen. Zoek daarom betrouwbare christenen in je omgeving, die je als mentor kunnen adviseren.

Ontdek je gaven

1 Petrus 4:10 zegt: “Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft”. God houdt van je, heeft een plan voor je leven en geeft je daarbij de gaven die je nodig hebt. Ontdek ze en gebruik ze!

Luister

Dat heb ik moeten leren. Ik was gewend te bidden en dan ‘Amen’ te zeggen. Dan was ik klaar. Ik denk dat God wel eens geroepen heeft: “Hé, wil je nog antwoord?” Maar dat hoorde ik niet meer. Ik was al weg. De oude Eli zei tegen Samuël (1 Samuel 3:9): “Wanneer het gebeurt dat Hij je roept, moet je zeggen: Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert.” Eerlijk gezegd bad ik vaak: “Luister Heer, want uw knecht spreekt.” In Joh. 10: 27 zegt Jezus: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.” Als je Gods wil wilt ontdekken, luister dan met aandacht!

Ontvang een bevestiging

Als je voor belangrijke beslissingen staat, wil God je soms bemoedigen met een teken. Gideon vroeg er zelfs om in Richteren 6:17: “Als ik dan genade gevonden heb in Uw ogen, geef mij dan een teken dat U het bent Die met mij spreekt.”

Zes stappen

Ik heb zes stappen genoemd die je kunnen helpen om Gods wil voor je leven te ontdekken. Er zijn er vast nog wel meer. Belangrijk is, dat de verschillende stappen elkaar versterken.
Bijvoorbeeld: Jij hebt een verlangen in je hart om iets te doen; er is een Bijbeltekst die je aanspreekt om door te gaan; het past bij je gaven; mensen om je heen moedigen je aan; je ontvangt een bevestiging van God; je hebt vrede in je hart. Ik zou zeggen: Ga ervoor! Doe het ontspannen, wetende dat God van je houdt en met je mee gaat.

Deel artikel