God ziet wie je echt bent

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid.” (Mattheüs 23:27-28)

Sommige mensen zijn er heel goed in om de schijn op te houden. Ze lijken heel vriendelijk en eerbaar, zijn toegewijd aan de maatschappij en bekleden misschien zelfs een ambt in de gemeente… Maar van binnen zijn ze egoïstisch en trots.
Jezus neemt geen blad voor de mond als Hij zulke mensen ontmoet, vooral wanneer het godsdienstige leiders zijn met een voorbeeldfunctie. Deze vergelijkt Hij met graven die er van buiten mooi uitzien, maar van binnen weerzinwekkend zijn. Hun rechtvaardigheid is nep. Het is slechts uiterlijke schijn. Hun hart is niet zuiver voor God.
De Heere haat schijnheiligheid. In Jesaja 1 zegt Hij zelfs dat Hij gruwelt van de offers die de mensen in die tijd brengen, omdat zij ondertussen een slecht leven leiden. Het volk buit de armen en kwetsbaren uit, wat overduidelijk tegen Gods wil in gaat. Daarom heeft God geen waardering voor hun godsdienstige rituelen en luistert Hij niet naar hun gebeden. Hij is niet geïnteresseerd in de buitenkant, maar in iemands hart en motieven.
Merk jij bij jezelf dat je wel eens bezig bent met het ophouden van de schone schijn tegenover mensen of tegenover God? Of leg je je hart ongefilterd voor Hem open? Wat kan het je opleveren als je dat doet? Lees daarvoor eens 1 Johannes 4:18-19!

Deel artikel