God ziet je fouten

“O God, Ú weet van mijn dwaasheid, mijn schulden zijn voor U niet verborgen.” (Psalm 69:6)

De Heere God weet precies wat er in jouw hart leeft. Mozes verwoordt dat al in een lied: “U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht” (Psalm 90:8). Hij is zich ervan bewust dat deze zonden onze relatie met God in de weg staan. En toch belijdt hij ook: “Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie” (Psalm 90:1). Want de Heere God is bereid onze zonden te vergeven en onze relatie met Hem te herstellen. Voor het eerst, en steeds opnieuw als we weer in zonde vallen.
Jaren later zegt ook David dat zijn schuld en dwaasheid bij God bekend is. Voor hem is dat zelfs een troost, want hij wordt vals beschuldigd van allerlei fouten. In die context zegt David dus: Heere, U weet precies wat ik allemaal verkeerd heb gedaan, en dus weet U ook dat ik hier, op dit punt, onschuldig ben.
Als jij je voor God probeert te verbergen, is het benauwend dat Hij al je fouten ziet. Maar als je open kaart speelt, is dat juist bevrijdend. Belijd je zonde gerust en vraag vergeving. Hij weet het toch al. Voor Hem hoef je de schone schijn niet op te houden. Hij kent je door en door.
Leg jij je hart graag open voor de Heere God, inclusief je zwakke punten en zonden?

Deel artikel