God ziet het verdriet dat je wordt aangedaan

“Zie mijn ellende en mijn moeite…” (Psalm 25:18)

David had het moeilijk. Hij voelde zich eenzaam en ellendig. Zijn hart was benauwd. Hij werd omringd door vijanden, en dat leken er steeds meer te worden. Vanuit die situatie riep David tot de Heere, in het vertrouwen dat Hij Davids problemen zou zien.
Door de eeuwen heen is Davids uitroep talloze keren herhaald door gelovigen in nood. Soms grijpt God duidelijk zichtbaar in. Soms ook niet, of niet meteen. Goddelozen nemen dat als aanleiding om te beweren dat God ons mensen helemaal niet ziet en niemand ter verantwoording roept. Maar daar is de Bijbel het pertinent mee oneens: “Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft” (Psalm 10:14).
De Heere ziet het onrecht en het verdriet dat ons wordt aangedaan. Eens zal Hij het vergelden. Hij zal rechtspreken. Daarom mogen we het in Zijn hand geven.
Als jou door een ander iets wordt aangedaan, wat is dan jouw reactie? Natuurlijk mag je passende hulp zoeken (bijvoorbeeld bij je ouders, bij een leraar of bij de politie) om het onrecht te stoppen. Maar breng je het ook in gebed bij de Heere God? Wat verwacht je dan van Hem?

Deel artikel