God ziet het goede dat je doet

“Als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.” (Mattheüs 6:3-4)

Wij mensen vinden het fijn om waardering te ontvangen als we iets goeds doen voor een ander. Sommige mensen vinden dat zelfs zó belangrijk, dat het hun enige motief is! Die houding keurt de Heere Jezus echter af. Dan zijn we huichelachtig bezig, omdat we eigenlijk alleen maar aan onszelf denken onder het mom van naastenliefde. Voor zulke daden heeft de Heere God geen waardering.
Jezus wijst ons een andere weg: doe goede dingen voor God en voor je naaste zonder daarmee te pronken. Je kunt er gerust op zijn dat de Heere het wel ziet en je er een beloning voor zal geven.
In Mattheüs 25 zegt Jezus dat zelfs de goede daden die mensen onbewust hebben gedaan, door Hem worden gezien en gewaardeerd. Dat kunnen kleine dingen zijn zoals het uitnodigen van een eenzaam persoon of het voeden van iemand die honger lijdt. Wellicht valt het je buren en vrienden helemaal niet op. Misschien vergeet je het zelf al snel weer, omdat je het vanzelfsprekend vindt om iemand in nood te helpen. Maar God ziet het en Hij zal je ervoor belonen. Dat is genoeg.
Hoe en waar zou jij meer oog en oor kunnen hebben voor mensen om je heen?

Deel artikel