God zal Zijn kinderen wreken

“Juich, heidenen, met Zijn volk! Want Hij zal het bloed van Zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op Zijn tegenstanders” (Deuteronomium 32:43)

God zegt dat we ons niet mogen wreken, maar onze vijanden moeten liefhebben als onszelf (Leviticus 19:18). Dat klinkt prachtig zolang alles goed gaat en we eerlijk behandeld worden. Maar wat als we vervolgd worden voor ons geloof, als ons dorp verwoest wordt door een vijandige stam of als onze kinderen vermoord worden…? Hoe kunnen we onze vijanden in zulke omstandigheden liefhebben? Het is belangrijk om te lezen wat God op dit gebod laat volgen: “Ik ben de Heere”.

Hij is de Rechter van het universum die gerechtigheid zal brengen. Wij hoeven onszelf niet te werken omdat onze hemelse Vader eerlijk zal oordelen. We kunnen erop vertrouwen dat Hij het kwaad niet ongestraft laat. Gelovigen kunnen daar zelfs naar verlangen, zoals we zien in het boek Openbaring: “En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?” (Openbaring 6:10). De Bijbel is hier realistisch. Niemand kan het onrecht dat hem of zijn geliefden is aangedaan simpelweg vergeten. Maar omdat we weten dat God wraak zal nemen, kunnen we onze zaak in Zijn hand leggen en het oordeel aan Hem overlaten.

Ben jij weleens oneerlijk behandeld? Hoe reageerde je toen?

Deel artikel