God zal Israëls verdriet veranderen in blijdschap

Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een reidans, ook de jongemannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde, Ik zal hen troosten, Ik zal hen blij maken na hun verdriet. Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed, Mijn volk zal met het goede van Mij verzadigd worden, spreekt de HEERE.” (Jeremia 31:13-14)

De Israëlieten waren Gods bijzondere volk. Hij had een verbond gesloten met hun voorvader Abraham en had hun Zijn geboden gegeven. Als ze daar naar zouden luisteren, zouden ze rijk gezegend worden. Maar de Israëlieten schonden de leefregels van het verbond keer op keer. Ze leefden niet naar Gods wil, hun leven was vol onrecht en ze vereerden afgoden — ondanks herhaalde waarschuwingen. Uiteindelijk strafte de Heere God hen door vijanden te sturen die hen gevangen namen en hun land verwoestten.

Vandaag lezen we echter dat de Heere Zijn ontrouwe volk niet afschreef. Hij bood hen hoop voor de toekomst en beloofde hen vreugde en overvloed. Deze beloften tonen Gods onverdiende genade en goedheid, zelfs voor een volk dat Hem de rug had toegekeerd.

Want de Heere God vindt er geen vreugde in om mensen te straffen. Hij wil een liefdevolle relatie met hen. Zoals Hij in Ezechiël 33:11 zegt: “Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?”

God is niet veranderd sinds de tijd van Jeremia en Ezechiël. Hij wil nog steeds het beste voor ons allemaal! Hij is een God van vreugde en overvloed.

Deel artikel