God werd Zelf een kind

man-carrying-baby-drawing-their-foreheads

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
” (Jesaja 9:5)

De drie-enige God had al van eeuwigheid af een plan van verlossing. Zelfs voordat de aarde geschapen werd, had Hij een manier uitgedacht om zondige mensen met Zichzelf te verzoenen omdat Hij van hen hield. Hij wilde dat ze Zijn kinderen zouden zijn.
Om dat mogelijk te maken, werd de “Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst…” een kleine baby. Stel je dat eens voor! God de Zoon, die van eeuwigheid af bij God was, die betrokken was bij de schepping van het heelal en wiens woord de sterren en planeten in stand houdt… legde Zijn glorie af en werd op aarde geboren toen de volheid van de tijd gekomen was. Hij werd niet alleen mens; Hij werd een hulpeloos kind. Hij was afhankelijk van de zorg van Zijn menselijke ouders. Hij gehoorzaamde hen en toen Hij opgroeide, leerde Hij alles wat ieder kind moet leren, zoals praten en lopen.

Er is maar één reden waarom God de Zoon zoiets zou doen: omdat Hij zoveel van deze zondige wereld hield dat Hij haar wilde redden.

Dankuwel, Jezus, dat U Uw heerlijkheid opgaf en een kind werd om ons te redden en ons het recht te geven kinderen van God te worden!

Deel artikel