God oordeel berust op waarheid

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.” (Hebreeën 4:13)

Menselijke rechters zijn beperkt in hun begrip en kennis. Ze kunnen niet altijd 100% zeker zijn van de feiten in een zaak, maar moeten vertrouwen op de getuigenverklaringen van andere mensen of op het beperkte bewijs dat beschikbaar is. Daardoor kan hun oordeel oneerlijk uitvallen. Maar bij God is dat probleem er niet. Alles ligt open voor Hem. Hij heeft elke zonde gezien die we ooit begaan hebben, en ook elke goede daad die we ooit gedaan hebben, ook al hebben we die zelf misschien al lang weer vergeten! Hij weet wat we willen zeggen, nog voordat de woorden uit onze mond komen, en Hij kent zelfs onze gedachten. Daarom kan Hij ons eerlijk oordelen en zal Hij nooit een verkeerd oordeel vellen.

Voor sommigen is dit een angstaanjagende werkelijkheid. Ze zouden zich graag beter voordoen dan ze zijn! Voor anderen is dit troostvol, omdat ze verlangen naar gerechtigheid en dat de Heere alles aan het licht brengt wat nu in het duister verborgen ligt.

Troost het jou dat God alles weet en in overeenstemming met de waarheid zal oordelen?

Deel artikel