Bijbelwoord.nl

God

Is Gods love unconditional?

Houdt God onvoorwaardelijk van ons?

Houdt God echt onvoorwaardelijk van ons? Nee. God haat de goddeloze (Psalm 11: 5). Wanneer de Heere Jezus terugkomt, zal Hij wraak oefenen “over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heere...

God is love

“God is liefde.” Wat betekent dat?

De Bijbel zegt: “God is liefde” en vertelt ons hoe we kunnen weten dat dit waar is: “God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden...

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Er zijn overeenkomsten in hoe moslims en christenen God zien. Beiden geloven in één God, die het universum heeft geschapen. Er zijn overeenkomsten tussen het boek van de moslims, de Koran, en de Bijbel. In beide boeken...

welvaart

Belooft God welvaart?

Krijg je welvaart als je in God gelooft? Als geloven in God je echt gelukkig maakt, betekent dit dan ook dat je er rijk van wordt? Zegen In de Bijbel zijn er verschillende voorbeelden van mensen die op financieel gebied...

kwaad

Waarom tolereert God nog het kwaad?

Waarom tolereert God al zoveel eeuwen het kwaad, de goddeloosheid en het lijden? Waarom grijpt God niet in? Waar wacht Hij op? Heilig Het antwoord op deze vragen lezen we in de brief van Paulus aan Titus. Alles wat God...

godsdiensten

Zijn alle godsdiensten gelijk?

Diep in elk mensenhart is het bewustzijn van iets dat groter is dan wijzelf zijn; van God. Er is een verlangen om die God te leren kennen en elke religie is een zoektocht naar die God. Toch zijn de verschillende...

spreekt

Spreekt God met mij?

God heeft ons verschillende manieren gegeven om met Hem te communiceren en Zijn stem te verstaan als Hij tot ons spreekt. Hij heeft ons Zijn Woord, de Bijbel gegeven waarin Hij Zijn wil aan ons bekend maakt. Contact...

lijden

Waarom laat God het lijden toe?

Veel mensen raken in verwarring door het lijden in deze wereld. Ze vragen zich af: ”Als God almachtig en volkomen goed is, waarom laat Hij dan het lijden toe?” Voor sommigen is dit niet zomaar een theoretische vraag...

Relatie

Wil God een relatie met mij?

Wat vindt God van mij en hoe ziet Hij mij? Hoe staan wij mensen tegenover God? Relatie met God God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld, staat in het begin van de Bijbel. Als mens zijn we geschapen met als allerhoogste...

E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book