Bijbelwoord.nl

God

lijden

Waarom laat God het lijden toe?

Veel mensen raken in verwarring door het lijden in deze wereld. Ze vragen zich af: ”Als God almachtig en volkomen goed is, waarom laat Hij dan het lijden toe?” Voor sommigen is dit niet zomaar een theoretische vraag...

Relatie

Wil God een relatie met mij?

Wat vindt God van mij en hoe ziet Hij mij? Hoe staan wij mensen tegenover God? Relatie met God God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld, staat in het begin van de Bijbel. Als mens zijn we geschapen met als allerhoogste...

Vader en kind

Waarom wordt God ‘Vader’ genoemd?

God wordt in de Bijbel ‘Vader’ genoemd, bijvoorbeeld in het Hogepriesterlijk gebed. Ook Jezus leert ons dit in het bekendste gebed, het ‘Onze Vader’ (Matteüs 6:9). Maar waarom wordt God zo...

Wat is de drie-eenheid?

Wat is de Drie-eenheid?

God openbaart zich in de Bijbel als Schepper en Onderhouder van het universum. De Bijbel zegt ons duidelijk dat er maar één God is: ”Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!”(Deuteronomium 6:4)...