Bijbelwoord.nl

Category - God

rechtvaardig heilig

Verandert God (wel eens) van gedachten?

De Heere is onveranderlijk in Zijn Wezen en in Zijn bedoelingen met deze wereld en met ons, mensen. Zijn scheppingsdoel staat Hem, ook na de zondeval, nog steeds voor ogen. Hij blijft de Schepper en onderhouder van deze...

“God is liefde.” Wat betekent dat?

De Bijbel zegt: “God is liefde” en vertelt ons hoe we kunnen weten dat dit waar is: “God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden...

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Er zijn overeenkomsten in hoe moslims en christenen God zien. Beiden geloven in één God, die het universum heeft geschapen. Er zijn overeenkomsten tussen het boek van de moslims, de Koran en de Bijbel. In beide boeken...

welvaart

Belooft God welvaart?

Krijg je welvaart als je in God gelooft? Als geloven in God je echt gelukkig maakt, betekent dit dan ook dat ik er rijk van wordt? Zegen In de Bijbel zijn er verschillende voorbeelden van mensen die op financieel gebied...

godsdiensten

Zijn alle godsdiensten gelijk?

Diep in elk mensenhart is het bewustzijn van iets dat groter is dan wijzelf zijn; van God. Er is een verlangen om die God te leren kennen en elke religie is een zoektocht naar die God. Toch zijn de verschillende...

spreekt

Spreekt God met mij?

God heeft ons verschillende manieren gegeven om met Hem te communiceren en Zijn stem te verstaan als Hij tot ons spreekt. Hij heeft ons Zijn Woord, de Bijbel gegeven waarin Hij Zijn wil aan ons bekend maakt. Contact...

Relatie

Wil God een relatie met mij?

Wat vindt God van mij en hoe ziet Hij mij? Hoe staan wij mensen tegenover God? Relatie met God God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld, staat in het begin van de Bijbel. Als mens zijn we geschapen met als allerhoogste...

Wat is de drie-eenheid?

Wat is de drie-eenheid?

God openbaart zich in de Bijbel als Schepper en onderhouder van het universum. De Bijbel zegt ons duidelijk dat er maar één God is:”Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!”(Deuteronomium 6:4)...