Bijbelwoord.nl

God

Home » God
three-gods-muslim

Geloven christenen in drie goden?

Ik hoorde dat Christenen in drie goden geloven. Is dat waar? De Bijbel vertelt duidelijk dat er maar één God is. In Deuteronomium 6:4 lezen we: “Hoor, Israël: de Heer onze God, de Heer is één.” Jezus...

Wat betekent het dat God heilig is?

Veel Bijbelteksten spreken over Gods heiligheid. Laten we er een paar lezen: “Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!” (Openbaring 4:8, naar Jesaja 6:1-3) “Wie zou U niet...

What is God like?

Wie is God?

Gods Naam is YHWH, wat betekent “Ik ben Wie Ik ben” of “Ik zal zijn Wie Ik zal zijn” (Exodus 3:14). In andere woorden, God bepaalt Zelf Wie Hij is, Hij is onafhankelijk van alles en iedereen. God is onzichtbaar...

What does it mean that God is omniscient?

Wat betekent het dat God alwetend is?

Weet God werkelijk alles? Alles wat ik doe, alles wat ik denk? Ja, dat is wat de Bijbel ons vele malen leert. Laten we focussen op één hoofdstuk: Psalm 139. God weet het wanneer we zondigen “Alwetend” wil zeggen dat God...

Are there any gods besides God?

Zijn er goden naast God?

In Exodus 20: 3 zegt God tegen de Israëlieten: “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” Dit betekent: je moet niets in je leven toestaan ​​de plaats in te nemen waar God recht op heeft: je totale...

rechtvaardig heilig

Verandert God (wel eens) van gedachten?

De Heere is onveranderlijk in Zijn Wezen en in Zijn bedoelingen met deze wereld en met ons, mensen. Zijn scheppingsdoel staat Hem, ook na de zondeval, nog steeds voor ogen. Hij blijft de Schepper en Onderhouder van deze...

Is Gods love unconditional?

Houdt God onvoorwaardelijk van ons?

Houdt God echt onvoorwaardelijk van ons? Nee. God haat de goddeloze (Psalm 11: 5). Wanneer de Heere Jezus terugkomt, zal Hij wraak oefenen “over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heere...

God is love

“God is liefde.” Wat betekent dat?

De Bijbel zegt: “God is liefde” en vertelt ons hoe we kunnen weten dat dit waar is: “God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden...

How can you know God?

Hoe kun je God kennen?

“En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.” (Hebreeën 8:11) Een perfecte wereld Stel je voor...

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Er zijn overeenkomsten in hoe moslims en christenen God zien. Beiden geloven in één God, die het universum heeft geschapen. Er zijn overeenkomsten tussen het boek van de moslims, de Koran, en de Bijbel. In beide boeken...