Bijbelwoord.nl

God

Are there any gods besides God?

Zijn er goden naast God

In Exodus 20: 3 zegt God tegen de Israëlieten: “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” Dit betekent: je moet niets in je leven toestaan ​​de plaats in te nemen, waar God recht op heeft: je totale...

Houdt God onvoorwaardelijk van ons?

Houdt God echt onvoorwaardelijk van ons? Nee. God haat de goddeloze (Psalm 11: 5). Wanneer de Heere Jezus terugkomt, zal Hij wraak oefenen “over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heere...

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Er zijn overeenkomsten in hoe moslims en christenen God zien. Beiden geloven in één God, die het universum heeft geschapen. Er zijn overeenkomsten tussen het boek van de moslims, de Koran en de Bijbel. In beide boeken...

welvaart

Belooft God welvaart?

Krijg je welvaart als je in God gelooft? Als geloven in God je echt gelukkig maakt, betekent dit dan ook dat ik er rijk van wordt? Zegen In de Bijbel zijn er verschillende voorbeelden van mensen die op financieel gebied...

kwaad

Waarom tolereert God nog het kwaad?

Waarom tolereert God al zoveel eeuwen het kwaad, de goddeloosheid en het lijden? Waarom grijpt God niet in? Waar wacht Hij op? Heilig Het antwoord op deze vragen lezen we in de brief van Paulus aan Titus. Alles wat God...

godsdiensten

Zijn alle godsdiensten gelijk?

Diep in elk mensenhart is het bewustzijn van iets dat groter is dan wijzelf zijn; van God. Er is een verlangen om die God te leren kennen en elke religie is een zoektocht naar die God. Toch zijn de verschillende...

spreekt

Spreekt God met mij?

God heeft ons verschillende manieren gegeven om met Hem te communiceren en Zijn stem te verstaan als Hij tot ons spreekt. Hij heeft ons Zijn Woord, de Bijbel gegeven waarin Hij Zijn wil aan ons bekend maakt. Contact...

lijden

Waarom laat God het lijden toe?

Veel mensen raken in verwarring door het lijden in deze wereld. Ze vragen zich af: ”Als God almachtig en volkomen goed is, waarom laat Hij dan het lijden toe?” Voor sommigen is dit niet zomaar een theoretische vraag...