Bijbelwoord.nl
“God is liefde.” Wat betekent dat?

“God is liefde.” Wat betekent dat?

De Bijbel zegt: “God is liefde” en vertelt ons hoe we kunnen weten dat dit waar is:

God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.” (1 Johannes 4 vers 8-10)

Onbreekbare liefde

We betwijfelen misschien of God echt voor ons zorgt als we met moeilijkheden of teleurstellingen in het leven worden geconfronteerd. Maar we zijn gerustgesteld wanneer we ons herinneren dat Jezus stierf in onze plaats aan het kruis. Hoe het leven er vandaag ook uitziet, God heeft zijn onverbrekelijke liefde voor ons voor altijd bewezen!
“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5 vers 8)

Jezus leert ons dat ware liefde verder gaat dan gevoelens alleen. Om kostbare, opofferende actie ten goede van anderen. “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Johannes 15 vers 13). Soms worden zelfs christenen verward door de dingen die God toestaat te gebeuren. Maar God belooft ons dat Hij ons nooit zal verlaten en ook niet in de steek zal laten (Hebreeën 13 vers 5). Hij hield zoveel van ons dat Hij zelfs Zijn Zoon gaf om te sterven. Zodat wij konden leven (Johannes 3 vers 16). Daarom kunnen we nu zeker zijn van Zijn standvastige liefde voor ons. In elke omstandigheid die we ooit zullen tegenkomen (Romeinen 8 vers 38-39).

God houdt niet alleen van christenen

Omdat God liefde is, is een teken dat we Hem echt kennen, dat we zelf Zijn liefde naar buiten weerspiegelen. Want “God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem” (1 Johannes 4: 16b).

Redding is alleen door geloof in Jezus (Johannes 14 vers 6; Handelingen 4 vers 12; Romeinen 10 vers 9). God houdt niet alleen van christenen. Hij houdt van iedereen in de wereld (Psalm 145 vers 9). God “doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Mattheüs 5 vers 45). Hij “is geduldig en wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt” (2 Petrus 3 vers 9).

Hij biedt genereus “veel voedsel en vult [hun] harten met vreugde” (Handelingen 14 vers 17). Net zoals God “goedertieren is voor de ondankbaren en slechten” (Lukas 6 vers 35), zo zullen ook ware kinderen van onze hemelse Vader niet alleen van onze aardse families en mensen houden die ons zullen liefhebben (Mattheüs 5 vers 46-47). Maar we zullen ook onze naasten liefhebben (Lukas 10 vers 25-37). We zullen zelfs mensen liefhebben die ons haten en vervolgen (Mattheüs 5 vers 44), denkend dat God ons genadevol liefhad “toen we Zijn vijanden waren” (Romeinen 5 vers 10), “dood in [onze] overtredingen en zonden” (Efeziërs 2 vers 1).

Gods liefde is voor altijd

De leerstelling van de Drie-eenheid herinnert ons eraan dat Gods liefde ouder en veiliger is dan het universum zelf. Van eeuwigheid God tot eeuwigheid. God is drie Personen – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – verenigd in volmaakte liefde (Johannes 17 vers 24). De zoon van God kwam 2000 jaar geleden als een mens in de wereld (Johannes 1 vers 14). Zodat ook wij voor eeuwig konden delen in deze gemeenschap van goddelijke liefde (2 Korinthiërs 13 vers 14).

Wat betekent het dat ‘God liefde is’? Laten we naar Jezus kijken en van iemand anders houden zoals Hij ons eerst heeft liefgehad. Dan, als we God liefhebben met heel ons hart, ziel, verstand en kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf (Lukas 10 vers 27), zal de wachtende wereld het antwoord op deze vraag voor hun ogen zien gebeuren (Johannes 13 vers 34-35).

Lees ook: Gods genade, grenzeloze liefde!

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

“God is liefde.” Wat betekent dat?