God is bij ons

Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël.” (Jesaja 12:6)

Jesaja sluit zijn hoofdstuk af met een oproep om te juichen omdat de Heere God in het midden van Zijn volk is. Opnieuw is dit niet alleen van toepassing op het volk Israël ten tijde van Jesaja, dat letterlijk dicht bij de berg Sion woonde. Want God is ook “in ons midden” als wij in Hem geloven. De kerk is Zijn tempel, “een woning van God, in de Geest” zoals we kunnen lezen in Efeze 2:21-22. Op die manier kan Jezus “al de dagen, tot de voleinding van de wereld” bij ons zijn, ook al is Hij niet lichamelijk aanwezig in Sion of ergens anders op deze aarde. Zijn aanwezigheid in ons leven is een bron van grote vreugde.

Op een dag, als we sterven of als Jezus terugkomt op aarde, zal onze vreugde volkomen zijn. Dan zullen we Zijn aanwezigheid ongestoord en volledig kunnen genieten. Want uiteindelijk zullen God en mensen in harmonie samen wonen op de nieuwe aarde. Dan zullen we een nieuw en volmaakt loflied zingen om onze Koning te eren. Laten we tot die tijd regelmatig oefenen door te zingen, te getuigen en de Heere God te prijzen!

Deel artikel