Houdt God zich altijd aan Zijn beloften?

Ja, God houdt zich altijd aan Zijn beloftes. De allereerste belofte die God aan de mensheid deed is te vinden in Genesis 3:15: “Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen”. God zei dit tegen Satan, en het nageslacht van de vrouw verwijst naar Jezus Christus, die is gekomen om de werken van de duivel te vernietigen (1 Johannes 3:8). Deze belofte is uitgekomen! Jezus versloeg Satan toen Hij aan het kruis stierf (Hebreeën 2:14).

Beloften aan Abraham

God gaf ook beloften aan Abraham (Genesis 12:2-3). Hij beloofde dat Abraham de vader van een grote natie zou worden. Maar op dat moment was Abraham al 75 jaar oud en had hij nog steeds geen kinderen. Hij moest nog 25 jaar wachten tot de beloofde baby kwam, toen hij 100 jaar oud was en zijn vrouw Sarah 90. Het boek van Hebreeën legt uit dat Sarah een baby kon krijgen vanwege haar geloof in een trouwe God: “Door het  geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.” (Hebreeën 11:11). Dit voorbeeld laat zien dat God soms besluit om te wachten om Zijn belofte te houden, maar dat Hij deze nooit vergeet.

Beloften aan het volk van Israël

God beloofde het volk van Israël dat Hij hen in het Beloofde Land zou brengen. De belofte werd eerst gedaan aan Abraham (Genesis 15:18-21) en later herhaald aan Izaäk en Jakob (Genesis 28:13). God was trouw aan Zijn belofte, omdat Hij jaren later de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob van de Egyptenaren verloste en hen naar het Beloofde Land leidde (Deuteronomium 1:8).

Er zijn vele verzen in de Psalmen en andere Bijbelboeken die getuigen van God’s trouw (Psalm 98:3; 108:4; 145:13 en vele andere). Bijvoorbeeld, Psalm 108:5: “Want Uw goedertierenheid is groot en reikt tot boven de hemel, U trouw tot de wolken”.

Beloften voor vandaag

God heeft ook beloften voor de mensen van vandaag. Hij belooft dat iedereen die in Jezus gelooft, uit de hel zal worden gered: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16). Dit is een prachtige belofte en we kunnen God volledig vertrouwen dat Hij zich aan deze belofte zal houden! Dit bekende vers in Johannes laat ons ook zien hoe we moeten reageren op Gods belofte: we moeten geloven, om ons vertrouwen te stellen in Gods beloften.

Waarschuwing voor ongeloof

In het boek Hebreeën wordt een waarschuwing gegeven tegen het ongeloof (Hebreeën 3:7-8). Een hele generatie Israëlieten kon het Beloofde Land niet binnengaan omdat ze niet op God vertrouwden om het aan hen te geven. Ze moesten in de woestijn dwalen tot ze stierven en het land aan hun kinderen werd gegeven (Hebreeën 3:16-19). God belooft eeuwige rust in Jezus Christus; laten we in geloof reageren en ons vertrouwen in Hem stellen.

Deel artikel