Gelovig volhouden door de blik gericht te houden op Jezus

“Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.” (Hebreeën 12:1-2)

Geloven is niet altijd makkelijk. Christenen krijgen maar al te vaak te maken met tegenstand van buitenaf. Bovendien moeten ze strijd leveren tegen de zonde die steeds maar weer in hun leven opduikt. En tenslotte is daar soms “de bestraffing van de Heere” als ze van het rechte pad dreigen af te dwalen. Bij zoveel tegenslag is de verleiding groot om de moed te verliezen en het op te geven. Maar dat mag niet gebeuren!
Het Bijbelvers van vandaag spoort ons aan om onze blik niet te richten op de moeilijkheden in ons leven, maar op Jezus, “de Leidsman en Voleinder van het geloof”. Hij is ons in het geloof voorgegaan, zodat wij Hem kunnen volgen. Hij heeft ons laten zien wat een leven naar Gods wil inhoudt. Hij hield vol, zelfs toen Hij werd bespot, gevangen genomen en gekruisigd. Hij is ook de eerste die het einddoel van het geloof heeft bereikt, namelijk “de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld”. Dat vooruitzicht hielp Hem om het zware lijden te verdragen. Zo mogen ook wij uitzien naar de vreugde die ons te wachten staat in Gods nieuwe wereld, als we in de Heere Jezus geloven!

In welke opzichten zie jij Jezus als een voorbeeld? Hoe kan je Hem navolgen op de weg van het geloof?

Deel artikel