Geestelijk leven betekent sterven aan de zonde

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” (Galaten 2:20)

Als je tot geloof komt, ontvang je eeuwig leven. Jezus Christus komt met Zijn Heilige Geest in je wonen en vernieuwt je hart. Dat betekent ook dat er geen ruimte meer is voor zonde en slechte verlangens. De Bijbel noemt dat “de begeerten van het vlees” of “onze oude mens” die moet verdwijnen. Al dat zondige en verkeerde moet gedood worden om ruimte te maken voor het nieuwe leven dat aan Gods eer is toegewijd. Paulus vat dat als volgt samen: “Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere” (Romeinen 6:11).

Dood en leven. Afsterven en vernieuwd worden. Het zijn twee aspecten van bekering die allebei nodig zijn. Deze woorden laten zien hoe radicaal we moeten veranderen om het eeuwige leven met de Heere God te kunnen ontvangen. Een beetje bijschaven is niet voldoende. Als God in ons hart komt wonen, moet alle duisternis verdwijnen.

Gelovigen worden herhaaldelijk opgeroepen om te breken met de zonden waarin ze vroeger leefden. Maar dat hoeven ze niet in hun eigen kracht te doen. Dit proces gebeurt “door de Geest” (Romeinen 8:13).

Ben jij bereid om de Heilige Geest in je hart te laten werken, ook als dat betekent dat sommige verlangens of gewoontes moeten verdwijnen?

Deel artikel