Geestelijk dood zijn

… U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt…” (Efeze 2:1)

Zo lang iemand ademt en beweegt, is duidelijk dat deze persoon leeft. En toch kan diegene geestelijk dood zijn. Sterker nog, iedereen die Jezus Christus niet door het geloof aanvaard heeft als zijn Heer en Verlosser, is “dood door de overtredingen en de zonde”. Deze uitdrukking geeft de hopeloosheid van onze natuurlijke toestand weer. De zonde van onze eerste voorouder Adam veroorzaakte niet alleen onze lichamelijke dood, maar verbrak ook onze relatie met God en maakte ons tot slaaf van satan, de aartsvijand van God. We raakten los van het Licht van de wereld en verstrikt in de duisternis. Dat is zo’n uitzichtloze toestand dat ze inderdaad vergeleken kan worden met de dood. Het ergste is dat deze toestand niet stopt als we sterven, maar overgaat in een eeuwigheid vol duisternis, “de tweede dood”.

En toch heeft de Heere ons een mogelijkheid gegeven om gered te worden. Daarover spreekt vers 5. Toen wij geestelijk dood waren, heeft God ons met Christus levend gemaakt, zegt Paulus. Dat geldt voor iedereen die Gods liefde en genade aanvaardt. Als we ons door Hem laten redden, zijn we “uit de doden levend geworden” (Romeinen 6:13). En dat leven blijft zelfs na ons sterven voortbestaan.

Wat vind je van de beschrijving van onze natuurlijke toestand zoals dat hierboven staat? Kan jij hier andere synoniemen of omschrijvingen voor bedenken?

Deel artikel