Gaan alle kinderen die jong sterven naar de hemel?

Do all children who die go to heaven?

Als kinderen jong sterven, kunnen ouders zich afvragen: Waar gaat ons kind heen? De Bijbel geeft geen expliciet antwoord op deze vraag, maar we kunnen wel genoeg bijbelse informatie vinden die ons de juiste weg wijst.

Niemand wordt volkomen onschuldig geboren

David zegt in Psalm 51:7: “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.” Wij moeten ons bekeren van onze zonden en vergeving ontvangen – dat geldt voor ons allemaal.

Toch zijn kinderen, net als verstandelijk beperkte mensen, niet in staat om hun zondigheid te begrijpen en te beseffen dat ze Jezus moeten aannemen. Zou God niet genadig en barmhartig zijn en hen binnenlaten in de hemel? Wij geloven dat er genoeg reden is om dit inderdaad te beweren.

Davids situatie

David pleegde overspel met Bathseba, en vermoordde haar echtgenoot. Als resultaat van deze zonde stierf de baby die David bij Bathseba verwekte. Toen het kindje ziek was riep David tot de Heere in de hoop dat Hij hem zou horen en het kind zou laten leven. Maar toen het kind uiteindelijk stierf, stond David op, waste zich en at, tot verbazing van zijn knechten.

Ze konden niet begrijpen hoe hij dit alles kon doen terwijl zijn kind was gestorven. David antwoordde: “Toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild, want ik zei: Wie weet, is de HEERE mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood; waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen” (2 Samuel 12:22-23). David geloofde dat het kind in de hemel was en dat hijzelf, ooit, zijn kind daar terug zou zien.

Gods hart voor kinderen

De Bijbel geeft ons ook een inkijkje in Gods hart voor kinderen als we kijken naar Jezus. In Mattheüs 18:1-9 is Zijn liefde voor kinderen overduidelijk. We worden zelfs opgeroepen om te zijn als kinderen als we het Koninkrijk van God willen binnengaan (vers 3). Later, in hoofdstuk 19:13-15, laat Jezus opnieuw Zijn liefde voor kinderen zien als Hij ze uitnodigt om tot Hem te komen, en hen zegent. De discipelen worden bestraft als ze proberen de kinderen tegen te houden om bij Jezus te komen: “Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen” (vers 14).

Het is aan God om de verzoening die Jezus heeft verdiend te schenken aan wie Hij wil. Het is een feit dat Jezus een verzoening is voor onze zonden. En niet alleen voor onze, maar voor de zonden van de hele wereld, zo schrijft Johannes (1 Johannes 2:2). God is soeverein, Hij is vrij om te doen wat Hij wil (Handelingen 4:24). Hij is ook goed (Psalm 103:8) en Hij houdt van ons (Johannes 3:16). We kunnen Hem compleet vertrouwen dat Hij rechtvaardig zal oordelen, vol van genade en liefde. Zo is Hij. De Bijbel vertelt dus niet expliciet over kinderen die jong sterven en naar de hemel gaan. En ook niets over de vraag wanneer kinderen de leeftijd bereiken waarop ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun zonden. Toch kunnen we zeker zijn van Gods liefde voor kinderen en de rijkdom van Zijn liefde voor mensen.

Deel artikel