Ga ik verloren als ik niet doe wat de kerk zegt?

Dit is een heftige vraag, waar een spanning achter zit. Misschien heb je onenigheid met de oudsten van je gemeente. Zij vragen iets van jou waar jij heel anders over denkt. Wat moet je nu doen? Dan komt die vraag: maar als ik nu niet doe wat de kerk zegt, ga ik dan verloren?

Manipulatie?

Mijn eerste reactie is: het gaat er niet om ‘wat je kerk zegt’, maar ‘wat God zegt’. De kerk kan ons helpen om Gods wil te begrijpen. Maar in de kerk zijn ook ‘gewone mensen’ die het mis kunnen hebben. Als ze zeggen: “Je moet doen wat wij zeggen, anders ga je verloren” gaat er bij mij een rood lampje branden. Dat ruikt naar manipulatie. Dat kan Gods bedoeling niet zijn.

De kerk mag Gods Woord verkondigen. In de Bijbel geeft God regels voor een gelukkig leven. Het is verstandig om daar goed naar te luisteren. Als je plannen hebt om iets te doen, vraag dan in gebed: “Heer, wat wilt U dat ik doe in deze situatie?” In Spreuken 3:5-6 staat: “Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden recht maken.” Als jij bij alles wat je doet met God rekening houdt, baant Hij voor jou de weg.

Dienend leiden

In 1 Petrus 5:2-3 zegt Petrus tegen de leiders van de kerk: “Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig.” Je ziet dat de oudsten in de kerk wel degelijk verantwoordelijkheid dragen voor de mensen in de gemeente.
Maar zegt Petrus verder: “… niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.” Dus geen heerszuchtige opstelling tegenover de mensen in de gemeente, maar het goede voorbeeld gevend. Het gaat dus niet om heersen, maar om dienen.

Zonde

Je kunt niet zeggen, dat je verloren gaat als je niet doet wat de kerk zegt. Het gaat om wat God zegt in Zijn Woord. Dat bepaalt ons doen en laten. Als je niet doet wat God van je vraagt, dan is dat ‘zonde’. En zonde leidt tot de dood (Romeinen 6: 16). Nu weten we dat de Heere Jezus voor onze zonde aan het kruis is gegaan en dat er daardoor vergeving mogelijk is voor onze zonden (Romeinen 6:23). Maar dat is geen reden om te zeggen: ‘Het is dus niet erg als ik zondig, want God vergeeft het toch wel’. Realiseer je welke prijs de Heere Jezus voor jou betaald heeft! Hij heeft je lief en wil dat het goed gaat met je. Daarom geeft Hij ons leefregels om ons naar te richten.

Niemand is zonder zonde. Ook christenen maken fouten. In Hebreeën 12 worden we opgeroepen om de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons af te werpen en vastberaden de wedstrijd te lopen, die voor ons ligt. Jouw leven is een wedstrijd, waarin je met vallen en opstaan de Heere Jezus mag volgen. De kerk kan en mag je daarbij helpen. Maar uiteindelijk houden we de blik gericht op Jezus. Hebreeën 12:3 zegt: “Want let toch scherp op Hem (=Jezus) Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.” Met andere woorden: Laat tot je doordringen hoe Jezus standhield…, opdat je niet de moed verliest en het opgeeft.

Genade

Wij worden niet gered doordat we precies doen wat de kerk zegt. Wij worden zelfs niet gered doordat we zo goed doen wat God zegt. We worden gered door de genade van God, door de vergeving die Jezus voor ons bewerkt heeft (Efeziërs 2:8). Dat geeft mij rust en een diep verlangen om Hem te volgen. Jou ook?

Deel artikel