Bijbelwoord.nl

Feesten

Waarom is Pinksteren belangrijk?

Waarom is Pinksteren belangrijk?

In het Oude Testament was het Pinksterfeest een viering die 50 dagen na het joodse paasfeest plaatsvond (Leviticus 23 vers 16, Exodus 34 vers 22). In het Nieuwe Testament kwam de Heilige Geest op de dag van Pinksteren ...

E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book