Bijbelwoord.nl

Eindtijd

wereld

Wat zegt de Bijbel over het einde van de wereld?

Veel mensen stellen deze vraag. Sommigen denken dat het einde van de wereld geleidelijk komt. Wanneer de zon over miljoenen jaren langzaam opgebrand is. Anderen denken dat het einde plotseling gaat komen; misschien op...

terugkeren

Zal Jezus terugkeren om zondaren te oordelen?

Aan het einde van Zijn leven op aarde zei de Heere Jezus dat Hij op deze aarde zal terugkeren: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats...

Wanneer is het einde van de wereld?

Wanneer is het einde van de wereld?

Ik ben bang. Je leest over kernwapens, klimaatverandering: hoe lang kan dit doorgaan? Wanneer is het einde van de wereld? Dreigend Ik kan begrijpen dat je je zorgen maakt. Als je de krant leest of de media volgt kan de...

Wolkenluchten

Wanneer komt de Here Jezus terug?

Jouw vraag: Wanneer komt de Here terug? De Here komt terug als Zijn woorden in vervulling zijn gegaan: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle...

E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book