Eens zullen wij God zien

“Wij weten dat, als Hij [=God] geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.” (1 Johannes 3:2)

God kent ons door en door. Hij ziet ons uiterlijk en ook ons hart. Omgekeerd is dat niet zo. De Heere God is voor ons onzichtbaar. Bovendien is Hij zo groot dat we Hem onmogelijk kunnen doorgronden en begrijpen.
Toch kunnen we Hem kennen, doordat Jezus Christus Hem aan ons geopenbaard heeft. Hij heeft op aarde Gods liefde laten zien. Bovendien maakt God Zich aan ons bekend in Zijn Woord, en als we een persoonlijke relatie met Hem hebben, leren we Hem ook op die manier steeds beter kennen. Het is dus zeker mogelijk om de Heere God te kennen, maar dat blijft slechts “ten dele” (1 Korinthe 13:12).
Ooit zal dat veranderen. Dan zullen we God zien zoals Hij is! Johannes zegt zelfs dat we “Hem gelijk zullen zijn”, wat betekent dat we deel zullen hebben aan Zijn heerlijkheid. Wat een ongelooflijk vooruitzicht, vind je niet?
Het moment dat we God zullen zien, markeert de voltooiing van onze heiliging. Dat proces begint zodra we wedergeboren zijn. De Heilige Geest verandert ons denken en gedrag stapje voor stapje, zodat we op Jezus gaan lijken. We groeien in kennis van God en in heiligheid. Maar pas na ons sterven zullen we volmaakt zijn. Dan zijn we er klaar voor om oog in oog te staan met God. Verlang jij daarnaar? Geef eens woorden aan dat verlangen!

Deel artikel