Een voorbeeld: God zag Hagar

“En zij gaf de HEERE, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet!” (Genesis 16:13)

Hagar zat in een ontzettend nare situatie. Ze was de slavin van Abraham en Sara. Omdat dit echtpaar onvruchtbaar was, besloten ze Hagar als draagmoeder te gebruiken om zo toch een kind te krijgen. Waarschijnlijk had Hagar hierin maar nauwelijks een stem. Er werd voor haar beslist op een heel vernederende en verkeerde manier. Maar zodra Hagar zwanger bleek, werd ze trots en minachtte ze Sara, die zelf geen kind kon krijgen. Op haar beurt werd Sara daar weer boos om en vernederde Hagar, die vervolgens wegliep van huis. Ze strandde in de woestijn — en daar zocht God haar op. Hij zag haar.
Hij zag Hagar toen ze eigenlijk door niemand gezien wilde worden en sprak haar aan.
Hij zag haar moeilijke situatie en hoorde hoe zwaar ze het te verduren had (Genesis 16:11).
Hij zag ook haar eigen verkeerde en trotse houding, en droeg haar op terug te gaan en zich nederig op te stellen.
Hij zag dat ze nieuwe moed en toekomstperspectief nodig had, en gaf haar prachtige beloften voor haar nog ongeboren zoon.
God ziet ook jou (zoals we al zagen in Psalm 139:1-4). Hij weet wat jij nodig hebt: bemoediging, terechtwijzing, de wetenschap gezien en gehoord te worden… Vind jij het fijn dat de Heere God je altijd ziet, ook als jij daar eigenlijk niet naar op zoek bent?

Deel artikel