Een tweede kans

“Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.” (Jesaja 43:6-7)

In Jesaja 43 klinkt zowel een verwijt als een belofte. Het volk Israël heeft niet voldaan aan zijn opdracht om God te eren en Zijn lof bekend te maken onder de andere volken. Integendeel; hun afgoderij en ongehoorzaamheid waren een blamage voor Gods heilige naam. Daarom zijn ze uit hun eigen land verdreven en verspreid over de aarde. Maar dit ontslaat hen niet van hun roeping, die blijft gelden! En daarom geeft de Heere ook een belofte. Hij zal Zijn volk terughalen en hen zoveel genade geven dat zelfs de wilde dieren Hem zullen eren. Dan zal ook het volk Zijn lof vertellen. Uiteindelijk zullen ze toch tot hun doel komen doordat God hen een nieuwe kans geeft. Sterker nog, Hij geeft hen een nieuw hart en een nieuwe geest! Zijn Heilige Geest zal hen in staat stellen om te leven zoals de Heere God het wil en om Zijn licht te verspreiden over de wereld.

Niet alleen het volk Israël heeft deze roeping. Uiteindelijk geldt die voor ieder mens. De Heere weet hoe moeilijk het voor ons is om een leven te leiden zoals Hij dat bedoeld heeft. Daarom Hij wil ons hart veranderen en onze geest vernieuwen, zodat we het wél zullen kunnen. Grijp jij die kans aan?

Deel artikel