Een nieuw, maar tijdloos verlossingslied

Zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God” (Openbaring 15:3)

Toen het volk Israël uit Egypte vertrok onder leiding van Mozes, ging de Farao hen achterna. De Israëlieten waren doodsbang omdat er geen uitweg was. Vóór hen was de zee, opzij hoge bergen, en achter hen naderde Farao’s leger. Maar de Heere God drong de zee terug zodat het volk op een droog pad door de zee kon lopen. Toen Farao dat ook probeerde, stroomde de zee weer terug en werd het hele leger door het water verzwolgen. Toen ze zo door God gered waren, zong het volk een lied om Hem te prijzen.

In het boek Openbaring ziet Johannes in een visioen hoe Gods kinderen bij een glazen zee staan en feitelijk hetzelfde tijdloze lied zingen: “Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!”

Hoewel deze mensen uit allerlei volken en uit verschillende eeuwen afkomstig zijn, hebben ze allemaal Gods verlossing ervaren in hun eigen unieke omstandigheden. Gods reddingsplan heeft zich door de tijd heen ontvouwd, maar is in essentie altijd hetzelfde geweest.
Weerklinkt dit lied ook in jouw hart?

Deel artikel